Dostawa materiałów biurowych

Bydgoszcz dnia 10.05.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

                                                                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                                           

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę

na dostawę materiałów biurowych

 

Nr postępowania:               AZZP-B.24-61/2010         

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


                Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ww. postępowania.

 

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 1                                      Partner XXI –PIKSp. z o.o.

ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

Cena ofertowa:                            41 293 ,84  

Ilość pkt. cena 100%:                             100,0 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:            oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

 

Pozostali Wykonawcy uczestniczący w ww. postępowaniu :

Oferta nr 2                                        Hurtownia Papiernicza ELBO  SJ

ul. 3 – go Maja  6
82-500  Kwidzyn

Cena ofertowa:                               41 681,20 ,00 zł

Ilość pkt. cena 100%:                  99,0 pkt

 

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

 

Więcej ofert do ww. postępowania nie wpłynęło.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.