Dostawa materiałów biurowych

 

Bydgoszcz dnia 23.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

                                                                                  

                                                                                                         

                                                                                                           

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę

na dostawę materiałów biurowych

 

Nr postępowania:          AZZP-B.24-109/2010    

 

 

                        INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ww. postępowania.

 

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 1                               Partner XXI –PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

 

Cena ofertowa:                       22 762,02  

Ilość pkt. cena 100%:               100,0 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:            oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

 

Pozostali Wykonawcy uczestniczący w ww. postępowaniu :

Oferta nr 2                               

                                               P.W.MATEXT”

                                               UL. Sucharskiego 4/51

85-791 Bydgoszcz

 

Cena ofertowa:                          22 810,75 zł

Ilość pkt. cena 100%:                99.79 pkt

 

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

 

Oferta nr 3                                PPHU MARKOL

ul. Czartoryskiego 4

85-222 Bydgoszcz

 

Cena ofertowa:                          22 981,86zł

Ilość pkt. cena 100%:                99,05 pkt

 

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

 

Więcej ofert do ww. postępowania nie wpłynęło.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.