Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

                                                                                                                                

30.11.2010 r.

                                                                      

 

 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-K.24-199/2010 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę , wybrana została najkorzystniejsza oferta.

           

I zadanie

Jest nią oferta  nr 1 złożona przez :

ARTOM BIS Spółka Jawna  

Armand Grabowski, Marek Kowalczyk, Janusz Żebrowski

85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25

Cena oferty wynosi :

I zadanie – 148.935,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II zadanie

Jest nią oferta nr 2 złożona przez :

KORNER spółka jawna  K.Binkowski, R.Ignatowski

85-130 Bydgoszcz ul.Grudziądzka 10

Cena oferty wynosi:

II zadanie- 66.285,89,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu złożono 2 następujące oferty.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

1.

ARTOM BIS Spółka Jawna 

Armand Grabowski, Marek Kowalczyk, Janusz Żebrowski

85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25

1 zadanie 148.935,-zł

2 zadanie 67.014,60,-zł

1 zadanie 100 pkt.

2 zadanie 99 pkt.

2.

KORNER spółka jawna  K.Binkowski, R.Ignatowski

85-130 Bydgoszcz ul.Grudziądzka 10

1 zadanie 152.656,00,-zł

2 zadanie 66.285,89,-zł

1 zadanie  98 pkt.

2 zadanie 100 pkt.

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.