na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP

Bydgoszcz dnia 15.11.2010r.

Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 73

                                                                                               

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę

na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP

Nr postępowania:          AZZP-B.24-153/2010

                     INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


            Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ww. postępowania.

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 3                               Partner XXI –PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246

                                               85-766 Bydgoszcz

Cena ofertowa:                       33 872,78   zł

Ilość pkt. cena 100%:               100,0 pkt

Uzasadnienie wyboru:            oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

Pozostali Wykonawcy uczestniczący w ww. postępowaniu :

Oferta nr 2                                Przeds. Handlowe Zaopatrz.

                                               Szkół  PIGO

                                               ul. Czartoryskiego 5

                                               85-222 Bydgoszcz

Cena ofertowa:                          34  535,23 zł

Ilość pkt. cena 100%:                98,09 pkt

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

 

Oferta nr 1                                Firma Handlowa WOMAR

                                               ul. Mickiewicza 4

                                               84-100 Puck

Cena ofertowa:                          35 068,48 zł

Ilość pkt. cena 100%:                96,59 pkt

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.