Dostawa sprzętu audiowizualnego

Bydgoszcz 9.12.2010r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-K.24-209/2010 na dostawę sprzętu audiowizualnego prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest ni± oferta nr 2 złożona przez P.W. „MATEXT” Zbigniew Wojciechowski

85-791 Bydgoszcz ul. Sucharskiego 4/51

Cena oferty wynosi : 33.242,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert okre¶lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W postępowaniu złożono 2 oferty

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

1.

PARTNER  XXI – PIK  sp. z o.o.

85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246

34.176,-zł

97 pkt.

2.

P.W. „MATEXT” Zbigniew Wojciechowski

85-791 Bydgoszcz ul. Sucharskiego 4/51

33.242,-zł

100 pkt.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.