Dostawa ¶rodków czysto¶ci

                                                                      

Bydgoszcz 14.12.2010 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-K.24-214/2010 na dostawę ¶rodków czysto¶ci prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest ni± oferta nr 2 złożona przez ART - CHEM Bogdan Widacki, Wojciech Zalewski Spółka jawna

85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 3

Cena oferty wynosi : 76.064,43,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert okre¶lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W postępowaniu złożono 2 oferty

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

1.

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „Chemia” Sp. z o.o.

85-957 Bydgoszcz ul. Łęczycka 8

77.071,09,-zł

99 pkt.

2.

ART - CHEM Bogdan Widacki, Wojciech Zalewski Spółka jawna

85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 3

76.064,43,-zł

100 pkt.

 

 

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.