Dostawa sprzętu audiowizualnego

Bydgoszcz 17.03.2011 r.

                                                       

                                                       

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-K.24-32/2011 na dostawę sprzętu audiowizualnego prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest ni± oferta nr 1 złożona przez P.W. „MATEXT” Zbigniew Wojciechowski

85-791 Bydgoszcz ul. Sucharskiego 4/51

Cena oferty wynosi : 22.430,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert okre¶lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W postępowaniu złożono 3 oferty

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

1.

P.W. MATEX Zbigniew Wojciechowski

85-791 Bydgoszcz ul. Sucharskiego 4/51

22.430,-zł

100 pkt.

2.

PARTNER  XXI – PIK  sp. z o.o.

85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246

22.860,-zł

98 pkt.

3.

COPY-PARTNER Artur Kotko

85—809 Bydgoszcz ul. Zajęcza 6/45

22.711,-zł

99 pkt

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.