Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

17.03.2011 r.                                                                      

 

 

 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-K.24-30/2011 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę , wybrana została najkorzystniejsza oferta.

           

I zadanie

Jest nią oferta  nr 1 złożona przez :

ARTOM BIS Spółka Jawna 

Armand Grabowski, Marek Kowalczyk, Janusz Żebrowski

85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25

Cena oferty wynosi :

I zadanie – 57.724,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II zadanie

Postępowanie w tej części zostało unieważnione

 

W postępowaniu złożono 2 następujące oferty.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

1.

ARTOM BIS Spółka Jawna 

Armand Grabowski, Marek Kowalczyk, Janusz Żebrowski

85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25

1 zadanie 57.724,-zł

2 zadanie 23.312,45,-zł

1 zadanie 100 pkt.

2 zadanie  98 pkt.

2.

PH CERTUS HANNA FECHLER

85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 44

 

1 zadanie 58.123,68,-zł

2 zadanie 22.766,28-zł

1 zadanie  99 pkt.

2 zadanie 100 pkt.

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.