Dostawa sprzętu audiowizualnego i materiałów biurowych

Bydgoszcz dnia 23.02.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Ks. A.Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73                                    

                                                                                                           

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania na dostawę sprzętu audiowizualnego i materiałów biurowych zgodnie z zaplanowanymi zadaniami w projekcie  „Nowa wiedza – Nowe kompetencje” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nr postępowania:          AZZP-B.24-28/2011

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


            Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ww. postępowania.

 

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 1                               Partner XXI – PIK  Sp. z o.o.

                                               ul. Fordońska 246

                                               85-766 Bydgoszcz

Cena ofertowa:                       13 640,13 zł

Ilość pkt. cena 100%:   100,0 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:            oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta nr 2                               P.W. MATEXT Zbigniew Wojciechowski   

                                                 ul. Sucharskiego 4/51

                                               85-791 Bydgoszcz                                   

Cena ofertowa:                       14 008,07 zł

Ilość pkt. cena 100%:   97,37 pkt

 

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

 

Więcej ofert do ww. postępowania nie wpłynęło.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.