Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

     20.05.2011 r.

                                                                      

 

 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-K.67-/2011 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę , wybrana została najkorzystniejsza oferta.

           

I zadanie

Jest nią oferta  nr 1 złożona przez :

LOGON S.A.

85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 7-9

Cena oferty wynosi :

I zadanie – 17.512,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II zadanie

Postępowanie w tej części zostało unieważnione

 

W postępowaniu złożono 3 następujące oferty.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

1.

LOGON S.A.

85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 7-9

1 zadanie 17.512,-zł

2 zadanie nie złożono

1 zadanie 100 pkt.

-

2.

PH CERTUS HANNA FECHLER

85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 44

 

1 zadanie nie złożono

2 zadanie 24.802,46,-zł

-

2 zadanie 100 pkt.

 

3.

ARTOM BIS Spółka Jawna 

Armand Grabowski, Marek Kowalczyk, Janusz Żebrowski

85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25

1 zadanie 18.445,-zł

2 zadanie 24.982,53,-zł

1 zadanie 95 pkt.

2 zadanie 99 pkt.