Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

   Bydgoszcz  04.08.2011 r.

                                                                      

 

 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-R.24-118/2011 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek prowadzonym w trybie zapytania o cenę , wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta  nr 1 złożona przez :

Jest nią oferta złożona przez PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o. 85-130 Bydgoszcz ul. Fordońska 246.

Cena oferty wynosi:

23.323,50,- zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W postępowaniu złożono 4 oferty

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów w kryterium cena

 

1

Partner XXI-PIK Sp. z o.o.

85-766 Bydgoszcz

ul. Fordońska 246

23.323,50,- zł

100 pkt

 

2

PRYZMAT

85-022 Bydgoszcz

ul. Gdańska 99

 

31.292,95,-zł

75 pkt.

 

3

PRO-SERWIS

85-33 Bydgoszcz

ul. Smoleńska 17A

 

26.227.88,-zł

89 pkt

4

PW-MULTIKOM Adam Papierski

85-741 Bydgoszcz

ul. Fabryczna 15

 

 

23.911,68,-zł

98 pkt

 

 

                                                                                    / Zamawiający /