Dostawa materiałów biurowych III kwatrał

UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w Bydgoszczy

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul. Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3749332, fax. 52 3749348

 

 

                                                                                                   

 

                                                  Dostawa materiałów biurowych

 

 

 

                                        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr.11poz. 759 ) informujemy że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP D.24 129/2011 na dostawę materiałów biurowych prowadzonym w trybie zapytania o cenę , komisyjnie wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 4 złożona przez PARTNER XXI –PIK Bydgoszcz 85-010  ul. Fordońska 246.

 

Cena oferty wynosi: 23125,50

 

Wybrana oferta jest najtańsza

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

 

 

Nr. oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

PPHU MARKOL

85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego

 

23334,38

2

PIOGO Przed. Handlu Zaopat. Szkół

85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego

 

23816,77

3

P.W. MATEXT Zbigniew Wojciechowski Bydgoszcz ul. Sucharskiego 4/51

 

23582,33

4

PARTNER XXI- PIK  Sp.zo.o

85-010  Bydgoszcz  ul.Fordońska  246

 23125,50

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 19.08 2011.r

 

 

Bydgoszcz 11.08. 2011.r