Informacje o wyborze najkorzystniejszej ofery w trybach nieprzetargowych

2016-02-18

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.

w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

2016-02-10

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.

w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |