Informacje o wyborze najkorzystniejszej ofery w trybach nieprzetargowych

2010-09-16

Dostawa 3 komputerów przenośnych typu laptop

AZZP-K.24-156/2010

2010-08-18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

AZZP-K.24-114/2010

2010-07-23

Dostawa materiałów biurowych

AZZP-B.24-109/2010

2010-07-23

Dostawa materiałów biurowych

AZZP-B.24-109/2010

2010-07-19

Dostawa papieru do drukarek i kopiarek

AZZP-K.24-102/2010

2010-06-11

Dostawa materiałów biurowych

AZZP-B.24-83/2010

2010-05-10

Dostawa materiałów biurowych

AZZP-B.24-61/2010

2010-05-10

Dostawa materiałów biurowych

AZZP-B.24-61/2010

2010-05-10

Dostawa materiałów biurowych

AZZP-B.24-61/2010

2010-01-29

Dostawa nawozów mineralnych

AZZP-S.24-2/2010

2010-01-28

2010-01-28

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |