Informacje o wyborze najkorzystniejszej ofery w trybach nieprzetargowych

2015-09-10

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie seminarium realizowanego w okresie 21-23 października 2015 r.

w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

2015-09-01

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie seminarium realizowanego w okresie 21-23 października 2015 r.

w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

2015-03-12

Dostawa środków czystości

AZZP.243.7.2015

2014-12-30

Dostawa papieru toaletowego i mydła w płynie

AZZP.243..223.2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |