Aktualnie prowadzone postępowania

Data ogłoszeniaNr postępowaniaNazwaKategoria
2018-06-22 AZZP.243.34.2018
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2018-06-21 AZZP.243.31.2018
Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
Roboty budowlane
2018-06-20 AZZP.243.33.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
Usługi
2018-06-15 AZZP.243.32.2018
Dostawa odczynników do biologii molekularnej
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-06-11 AZZP.243.28.2018
Dostawa kombajnu poletkowego
Dostawy
2018-06-06 AZZP.243.30.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-06-04 AZZP.243.29.2018
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Dostawy
2018-05-18 AZZP.243.27.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
Roboty budowlane
2018-05-15 AZZP.243.26.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Roboty budowlane
2018-05-14 AZZP.243.24.2018
Dostawa zestawu do pomiarów liczników i jakości energii elektrycznej
Dostawy
2018-05-09 AZZP.243.25.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-04-30 AZZP.243.19.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2018-04-27 AZZP.243.22.2018
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2018-04-27 AZZP.243.23.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Roboty budowlane
2018-04-19 AZZP.243.21.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
Roboty budowlane
2018-04-18 AZZP.243.20.2018
Dostawa sieczkarni samojezdnej
Dostawy
2018-04-13 AZZP.243.18.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-04-12 AZZP.243.16.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Roboty budowlane
2018-04-06 AZZP.243.17.2018
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-03-28 AZZP.243.15.2018
Swiadczenie usług cateringowych
Uslugi spoleczne
2018-03-20 AZZP.243.14.2018
Modernizacja instalacji grzewczej z wymianą węzła w budynkach B, C i D ul. Sucha
Roboty budowlane
2018-03-16 AZZP.243.11.2018
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-03-16 AZZP.243.13.2018
Dostawa i montaż kabiny z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2018-03-14 AZZP.243.12.2018
Dostawa sukcesywna polimerazy do reakcji Long Range PCR.
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-03-02 AZZP.243.8.2018
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoj
Usługi
2018-03-02 AZZP.243.9.2018
Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
Roboty budowlane
2018-02-16 AZZP.243.7.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2018-02-08 AZZP.243.5.2018
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2018-02-07 AZZP.243.6.2018
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2018-02-01 AZZP.243.4.2018
Termomodernizacja budynków naukowo – dydaktycznych B, C i D
Roboty budowlane
2018-01-15 AZZP.243.3.2018
Dostawa oleju napędowego i opałowego
Dostawy
2018-01-12 AZZP.243.1.2018
Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.2 i 2.3
Roboty budowlane
2018-01-11 AZZP.243.002.2018
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
Dostawy
2017-12-22 AZZP.243.93.2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2017-12-15 AZZP.243.108.2017
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
Uslugi spoleczne
2017-12-12 AZZP.243.110.2017
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
Usługi
2017-12-11 AZZP.243.109.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-12-11 AZZP.243.107.2017
Opracowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych
Usługi
2017-11-23 AZZP.243.96.2017
Przeprowadzenie konserwatoriów terenowych jako dodatkowych zajęć praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej
Usługi
2017-11-23 AZZP.243.97.2017
Przeprowadzenie warsztatów i certyfikowanych szkoleń z zakresu seksowania różnych gatunków drobiu dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Usługi
2017-11-17 AZZP.243.106.2017
Dostawa platformy symulacyjnej sprzętowo-programowej wspierającej prowadzenie badań naukowych
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.102.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.103.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.104.2017
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.105.2017
Dostawa komputerów używanych
Dostawy
2017-11-14 AZZP.243.98.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-11-08 AZZP.243.99.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2017-11-07 AZZP.243.101.2017
Dostawa komputerów stacjonarnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-11-06 AZZP.243.92.2017
Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2017-10-31 AZZP.243.94.2017
Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-10-31 AZZP.243.95.2017
Dostawa stanowiska do analiz proteomicznych wraz z jednostkami sterującymi dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2017-10-26 AZZP.243.91.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
Dostawy
2017-10-25 AZZP.243.53.2017
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
Roboty budowlane
2017-10-20 AZZP.243.90.2017
Dostawa spektrofotometru wraz z jednostką sterującą oraz oprogramowaniem sterującym
Dostawy
2017-10-18 AZZP.243.88.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2017-10-13 AZZP.243.89.2017
Dostawa chromatografu gazowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-10-12 AZZP.243.87.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych producenta New English BioLabs
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-10-12 AZZP.243.79.2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wyników badań naukowych, Design Thinking oraz Business Model Canvas
Usługi
2017-10-11 AZZP.243.82.2017
Dostawa elementów do posiadanego sprzętu pomiarowego Kistler dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2017-10-10 AZZP.243.76.2017
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
Dostawy
2017-10-06 AZZP.243.86.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2017-10-05 AZZP.243.84.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-10-05 AZZP.243.85.2017
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2017-10-04 AZZP.243.83.2017
Dostawa oprogramowania i komputera sterującego do prowadzenia badań zmęczeniowych
Dostawy
2017-10-02 AZZP.243.75.2017
Dostawa odczynników do badania krwi – testy ELISA
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-09-26 AZZP.243.80.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-09-26 AZZP.243.81.2017
Dostawa notebooków na potrzeby programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”
Dostawy
2017-09-15 AZZP.243.77.2017
Dostawa reflektometrów optycznych
Dostawy
2017-09-15 AZZP.243.78.2017
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2017-09-14 AZZP.243.72.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-09-14 AZZP.243.74.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-09-12 AZZP.243.73.2017
Dostawa używanego sprzętu komputerowego
Dostawy
2017-09-11 AZZP.243.71.2017
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
Dostawy
2017-09-11 AZZP.243.70.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 3.1 i 3.2
Roboty budowlane
2017-09-05 AZZP.243.69.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2017-08-29 AZZP.243.68.2017
Dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2017-08-21 AZZP.243.66.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-08-17 AZZP.243.65.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2017-08-16 AZZP.243.62.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2017-08-14 AZZP.243.67.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2017-08-10 AZZP.243.64.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-08-08 AZZP.243.61.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2017-08-04 AZZP.243.63.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 2.5 dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Roboty budowlane
2017-08-03 AZZP.243.57.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt .
Dostawy
2017-08-03 AZZP.243.59.2017BB
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-08-03 AZZP.243.60.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
Dostawy
2017-08-02 AZZP.243.43.2017
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Usługi
2017-07-25 AZZP.243.58.2017BB
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-07-11 AZZP.243.56.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2017-07-11 AZZP.243.54.2017
Dostawa tapczanów i krzeseł dla Domów Studenta
Dostawy
2017-07-06 AZZP.243.55.2017
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2017-07-06 AZZP.243.48.2017
Dostawa sukcesywna materiałów remontowych i eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, metalowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne
Dostawy
2017-06-27 AZZP.243.52.2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-06-21 AZZP.243.46.2017
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej ppoż., malowanie elewacji budynków Domu Studenta nr 1 i nr 2 ul. Koszarowa 9 i 9A
Roboty budowlane
2017-06-21 AZZP.243.51.2017
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i nr 2 al. Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2017-06-20 AZZP.243.49.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/335/1-2 przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy (działki nr ewid. 72/1, 72/3, 72/4, obręb 84).
Roboty budowlane
2017-06-20 AZZP.243.47.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2017-06-19 AZZP.243.45.2017
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco IronPort o 1 rok
Dostawy
2017-06-14 AZZP.243.50.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
Dostawy
2017-06-09 AZZP.243.44.2017BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej
Dostawy
2017-06-02 AZZP.243.40.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-05-31 AZZP.243.42.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
Dostawy
2017-05-30 AZZP.243.41.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych, przeciwciał nieznakowanych, odczynników do immunohistochemii i mikroskopii dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-05-25 AZZP.243.38.2017
Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Działu Promocji
Dostawy
2017-05-25 AZZP.243.36.2017
Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego
Dostawy
2017-05-19 AZZP.243.28.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-05-18 AZZP.243.37.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych, przeciwciał nieznakowanych, odczynników do immunohistochemii i mikroskopii dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-05-17 AZZP.243.27.2017
Wykonywanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy.
Usługi
2017-05-15 AZZP.243.22.2017
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami wg metodologii PMI/IPMA/Prince 2 dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-05-12 AZZP.243.35.2017
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-05-11 AZZP.243.33.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2017-05-10 AZZP.243.32.2017
Dostawa sukcesywna odczynników producenta Life Technologies
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-05-10 AZZP.243.34.2017
Dostawa materiałów promocyjnych dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2017-04-28 AZZP.243.31.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2017-04-28 AZZP.243.23.2017BB
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-04-25 AZZP.243.30.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego XPRIMER, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Usługi
2017-04-20 AZZP.243.25.2017
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2017-04-19 AZZP.243.29.2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-04-14 AZZP.243.26.2017
Dostawa przeciwciał nieznakowanych do Western blot
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-04-13 AZZP.243.21.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-04-11 AZZP.243.24.2017BB
Przeprowadzenie licencjonowanych warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-04-11 AZZP.243.20.2017
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ( zadanie 1) ubezpieczenie komunikacyjne ( zadanie 2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2017-03-10 AZZP.243.17.2017
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Dostawy
2017-03-09 AZZP.243.18.2017
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2017-02-28 AZZP.243.15.2017
Dostawa sukcesywną odczynników i materiałów zużywalnych do analiz molekularnych
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-02-28 AZZP.243.10.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach programu MNiSW Uniwersytet Młodego Odkrywc
Dostawy
2017-02-28 AZZP.243.11.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Karier
Dostawy
2017-02-22 AZZP.243.16.2017
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu korekcji racic u krów dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Usługi
2017-02-22 AZZP.243.14.2017BB
Swiadczenie uslug cateringowych
Uslugi spoleczne
2017-02-14 AZZP.243.9.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego DOCUSAFE, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2017-02-09 AZZP.243.5.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-02-09 AZZP.243.6.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-02-08 AZZP.243.7.2017
Dostawa sukcesywną odczynników do hodowli komórkowej
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-02-06 AZZP.243.8.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Usługi
2017-01-19 AZZP.243.4.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia
Usługi
2017-01-11 AZZP.243.3.2017BB
Dostawa oleju napędowego i opałowego
Dostawy
2017-01-05 AZZP.243.2.2017
Przeprowadzenie kursu inseminacji bydła i trzody chlewnej dla studentów ostatnich IV semestrów studiów I stopnia, kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Usługi
2017-01-05 AZZP.243.1.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Usługi
2016-12-05 AZZP.243.139.2016
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią)
Usługi
2016-12-01 AZZP.243.138.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2016-11-30 AZZP.243.134.2016BB
Dostawa ksenonowej komory starzeniowej
Dostawy
2016-11-28 AZZP.243.137.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-23 AZZP.243.135.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-21 AZZP.243.131.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-21 AZZP.243.133.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2016-11-18 AZZP.243.132.2016
Dostawa odczynników do hodowli komórkowej
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-11-18 AZZP.243.125.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-16 AZZP.243.127.2016
Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2016-11-15 AZZP.243.130.2016BB
Dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb dydaktycznych.
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.119.2016
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.124.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.126.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.121.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2016-11-10 AZZP.243.128.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-11-09 AZZP.243.129.2016
Dostawa zestawów do diagnostyki molekularnej bakterii i grzybów patogennych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-11-07 AZZP.243.123.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-11-02 AZZP.243.122.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-02 AZZP.243.118.2016
Dostawa laptopa dla Wydziały Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2016-10-28 AZZP.243.120.2016BB
Dostawa zestawu do badania oporności skośnej i powierzchniowej
Dostawy
2016-10-27 AZZP.243.117.2016
Dostawa sukcesywną odczynników do hodowli komórkowych i analizy białek sekrecyjnych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-10-25 AZZP.243.116.2016
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2016-10-25 AZZP.243.110.2016BB
Dostawa termostatu z pompą ssąco-tłoczącą i łaźnią
Dostawy
2016-10-24 AZZP.243.115.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
Roboty budowlane
2016-10-24 AZZP.243.113.2016
Dostawa zestawów do diagnostyki molekularnej bakterii i grzybów patogennych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-10-20 AZZP.243.114.2016BB
Świadczenie usług cateringowych dla słuchaczy studiów Międzynarodowy Inżynier Spawalnik
Uslugi spoleczne
2016-10-18 AZZP.243.111.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
Roboty budowlane
2016-10-17 AZZP.243.112.2016BB
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkania Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Działów Nauki
Uslugi spoleczne
2016-10-06 AZZP.243.108.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-10-06 AZZP.243.109.2016BB
Świadczenie usług cateringowych na II Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w dniach 12-14.10.2016r.
Uslugi spoleczne
2016-10-04 AZZP.243.105.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
Roboty budowlane
2016-10-04 AZZP.243.106.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-10-04 AZZP.243.107.2016
Remont klatek schodowych w budynku „A” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-10-03 AZZP.243.104.2016
Dostawa oprogramowania do zastosowań biurowych
Dostawy
2016-09-29 AZZP.243.102.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
Roboty budowlane
2016-09-29 AZZP.243.99.2016
Dostawa bioreaktora laboratoryjnego do hodowli komórkowych
Dostawy
2016-09-22 AZZP.243.101.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
Dostawy
2016-09-19 AZZP.243.100.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2016-09-15 AZZP.243.98.2016
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań dydaktycznych
Dostawy
2016-09-15 AZZP.243.96.2016
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2016-09-14 AZZP.243.97.2016
Rozbiórka dwóch budynków technicznych na terenie nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 33 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-09-12 AZZP.243.95.2016
SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA PAPIERU
Dostawy
2016-09-09 AZZP.243.88.2016BB
Dostawa wyposażenia do maszyny INSTRON ElectroPuls E3000LT
Dostawy
2016-09-09 AZZP.243.94.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2016-09-07 AZZP.243.87.2016BB
Dostawa komponentów do budowy siłomierza
Dostawy
2016-09-05 AZZP.243.93.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-09-05 AZZP.243.92.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-09-05 AZZP.243.91.2016
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Dostawy
2016-09-02 AZZP.243.83.2016BB
Świadczenie usług cateringowych na VII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym
Uslugi spoleczne
2016-08-26 AZZP.243.85.2016
Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Roboty budowlane
2016-08-26 AZZP.243.90.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
Roboty budowlane
2016-08-26 AZZP.243.86.2016
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-08-24 AZZP.243.84.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-08-12 AZZP.243.82.2016
Dostawa serwerów plików
Dostawy
2016-08-11 AZZP.243.81.2016
Wygrodzenie stref pożarowych z montażem systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków dydaktycznych przy al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2016-07-27 AZZP.243.77.2016
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2016-07-27 AZZP.243.73.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2016-07-27 AZZP.243.80.2016
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Spraw Studenckich
Dostawy
2016-07-26 AZZP.243.78.2016
Dostawa kamery termowizyjnej.
Dostawy
2016-07-26 AZZP.243.74.2016
Dostawa nowych licencji oraz przedłużenie wsparcia producenta oprogramowania dla produktów VMware
Dostawy
2016-07-26 AZZP.243.75.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2016-07-25 AZZP.243.76.2016
Dostawa komputerów przenośnych
Dostawy
2016-07-22 AZZP.243.79.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zad. nr 1 : Remont pomieszczeń sal wykładowych i pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Ochrony Środowiska WBiIŚ UTP ul. Sucha 9, Zad. nr 2 : Remont pomieszczeń san
Roboty budowlane
2016-07-21 AZZP.243.70.2016
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej.
Dostawy
2016-07-21 AZZP.243.69.2016BB
Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem
Dostawy
2016-07-20 AZZP.243.72.2016
Dostawa odczynników chemicznych producenta Roche Diagnostics
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-07-18 AZZP.243.71.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
Roboty budowlane
2016-07-18 AZZP.243.67.2016BB
Dostawa mikroskopów metalograficznych odwróconych oraz obiektywu planachromatycznego
Dostawy
2016-07-18 AZZP.243.68.2016BB
Dostawa praski metalograficznej do inkludowania zgładów metalograficznych
Dostawy
2016-07-15 AZZP.243.65.2016
Dostawa materiałów promocyjny na 62. Konferencję Naukową Bydgoszcz - Krynica 2016.
Dostawy
2016-07-14 AZZP.243.66.2016
Dostawa sukcesywną odczynników do izolacji RNA, oczyszczania oraz oceny DNA oraz hodowli komórek
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-07-14 AZZP.243.64.2016BB
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do systemu badawczego INSTRON STRUCTURAL TESTING SYSTEM (ISTS)
Dostawy
2016-07-06 AZZP.243.63.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-07-06 AZZP.243.62.2016
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych
Dostawy
2016-07-01 AZZP.243.61.2016BB
Dostawa detektora fluorescencyjnego do HPLC
Dostawy
2016-06-30 AZZP.243.60.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
Roboty budowlane
2016-06-30 AZZP.243.59.2016
Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3.
Roboty budowlane
2016-06-29 AZZP.243.57.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2016-06-29 AZZP.243.49.2016BB
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do systemu badawczego INSTRON STRUCTURAL TESTING SYSTEM (ISTS)
Dostawy
2016-06-28 AZZP.243.54.2016
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej p-poż, naprawą nawierzchni komunikacyjnych w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A
Roboty budowlane
2016-06-28 AZZP.243.55.2016
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
Roboty budowlane
2016-06-27 AZZP.243.58.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-06-23 AZZP.243.56.2016BB
Dostawa materiałów promocyjnych
Dostawy
2016-06-23 AZZP.243.51.2016
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
Roboty budowlane
2016-06-16 AZZP.243.52.2016
Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-06-16 AZZP.243.53.2016
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco
Dostawy
2016-06-10 AZZP.243.48.2016
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych
Dostawy
2016-06-09 AZZP.243.50.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.47.2016
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ w trakcie konferencji POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2016 - 22.06 - 23.06
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.44.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.45.2016
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.46.2016
Dostawa tapczanów dla Domu Studenta
Dostawy
2016-06-02 AZZP.243.43.2016
Dostawa sukcesywną odczynników do Sekwencjonowania Następnej Generacji
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-05-25 AZZP.243.37.2016BB
Dostawa materiałów promocyjnych
Dostawy
2016-05-25 AZZP.243.42.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-05-25 AZZP.243.40.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2016-05-18 AZZP.243.41.2016
Dostawa polimerazy do reakcji Long Range PCR
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-05-17 AZZP.243.39.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2016-05-12 AZZP.243.36.2016
Dostawa bielizny pościelowej, kołder, poduszek do pokoi w Domach Studenckich
Dostawy
2016-05-12 AZZP.243.38.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-04-29 AZZP.243.34.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego.
Dostawy
2016-04-28 AZZP.243.35.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-04-26 AZZP.243.32.2016
Dostawa pokazowo-dydaktycznej instalacji małej elektrowni wiatrowej osią poziomą w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2016-04-26 AZZP.243.33.2016
Dostawa pokazowo-dydaktycznej instalacji małej elektrowni wiatrowej osią pionową w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2016-04-13 AZZP.243.31.2016BB
Dostawa regałów półkowych w zabudowie dwupoziomowej wraz z montażem
Dostawy
2016-04-12 AZZP.243.30.2016
Dostawa odczynników do badania krwi
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-04-07 AZZP.243.27.2016
Wydanie podręczników oraz publikacji pokonferencyjnej w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 Zintegrowanie kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy
Dostawy
2016-04-07 AZZP.243.29.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-04-05 AZZP.243.28.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2016-03-31 AZZP.243.26.2016
Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-EURO-ENERGIA
Dostawy
2016-03-31 AZZP.243.25.2016
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2016-03-24 AZZP.243.24.2016
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2016-03-11 AZZP.243.22.2016BB
Dostawa skaningowego kalorymetru różnicowego wraz z oprogramowaniem
Dostawy
2016-03-10 AZZP.243.21.2016
Dostawa materiałów promocyjnych na sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.
Dostawy
2016-03-09 AZZP.243.20.2016
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2016-03-09 AZZP.243.19.2016
Dostawa odczynników do badania krwi
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-03-07 AZZP.243.10.2016
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2016-03-03 AZZP.243.17.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-03-03 AZZP.243.18.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego i Biura Karier
Dostawy
2016-03-02 AZZP.243.16.2016
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-02-29 AZZP.243.15.2016
Dostawa odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-02-29 AZZP.243.5.2016BB
Świadczenie usług cateringowych
Usługi
2016-02-29 AZZP.243.11.2016BB
Dostawa regałów półkowych wraz z montażem
Dostawy
2016-02-25 AZZP.243.12.2016
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
Dostawy
2016-02-18 AZZP.243.8.2016
Usługa organizacji konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016
Usługi
2016-02-16 AZZP.243.9.2016
Dostawa odczynników chemicznych w ramach grantu ECO-FCE
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-02-12 AZZP.243.6.2016
Dostawa zestawu komputera stacjonarnego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2016-01-14 AZZP.243.4.2016
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-01-14 AZZP.243.2.2016
Dostawa drukarki dla Działu Spraw Pracowniczych i Płac
Dostawy
2016-01-07 AZZP.243.1.2016
Dostawa odczynników do badania krwi
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-12-23 AZZP.243.169.2015
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
Usługi
2015-12-23 AZZP.243.170.2015BB
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2016/2017
Dostawy
2015-12-10 AZZP.243.168.2015
Systematyczne dostawy olejów
Dostawy
2015-12-08 AZZP.243.166.2015
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016.
Usługi
2015-12-07 AZZP.243.167.2015
Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych (dopuszcza się używane)- 45 sztuk
Dostawy
2015-12-02 AZZP.243.164.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Dostawy
2015-12-02 AZZP.243.165.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-12-01 AZZP.243.163.2015
Dostawa jednostki centralnej komputera-stacji obliczeniowej
Dostawy
2015-11-30 AZZP.243.162.2015
Dostawa oprogramowania do zaawansowanego tworzenia grafiki oraz do tworzenia edycji i konwertowania plików PDF
Dostawy
2015-11-26 AZZP.243.161.2015
Wykonanie i dostawa upominków promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Erasmus + wsparcie organizacyjne
Dostawy
2015-11-24 AZZP.243.144.2015
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2015-11-20 AZZP.243.151.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.158.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.145.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2015-11-19 AZZP.243.160.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.152.2015BB
Dostawa manipulatorów 3D do systemów CAD,CAM dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.153.2015BB
Dostawa lepkościomierza dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19
2015-11-19 AZZP.243.150.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.154.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.156.2015
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.157.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.159.2015
Dostawa kart do przełączników Cisco
Dostawy
2015-11-18 AZZP.243.155.2015
Remont -wymianę uszkodzonych wykładzin posadzkowych w korytarzach parteru bud. 2-4 i 2-6 WTIiE UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2015-11-17 AZZP.243.149.2015BB
Dostawa skanera stolikowego do dokumentów
Dostawy
2015-11-12 AZZP.243.143.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Dostawy
2015-11-12 AZZP.243.146.2015
Remont pomieszczeń i posadzek w korytarzu i halach technologicznych WIM UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2015-11-12 AZZP.243.147.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2015-11-12 AZZP.243.148.2015
Dostawa dysków zewnętrznych wraz z etui w ilości 130 sztuk
Dostawy
2015-11-09 AZZP.243.142.2015
Dostawa systemu termo-anemometrycznego
Dostawy
2015-11-05 AZZP.243.140.2015
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią) i Mochełku (gmina Sicienko)
Usługi
2015-11-05 AZZP.243.141.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki.
Dostawy
2015-11-02 AZZP.243.139.2015
Dostawa monitora komputerowego do zastosowań profesjonalnych na potrzeby realizacji Projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości FSS/2013/HEI/W/0009
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.130.2015BB
Aparatura badawczo-pomiarowa dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.134.2015
Dostawa monitorów komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego.
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.138.2015
Wykonanie i dostawa upominków promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości FSS/2013/HEI/W/0009
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.136.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym w ramach stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.137.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych w ramach projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.135.2015
Dostawa toreb na ramię dla Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
Dostawy
2015-10-28 AZZP.243.129.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2015-10-22 AZZP.243.120.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Dostawy
2015-10-20 AZZP.243.128.2015
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Seminarium Upowszechniającego Projekt FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-10-14 AZZP.243.125.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2015-10-13 AZZP.243.127.2015
Remont dachu budynku hali technologicznej WTiICH Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3
Roboty budowlane
2015-10-12 AZZP.243.126.2015
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2015-10-08 AZZP.243.123.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-10-07 AZZP.243.124.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania.
Dostawy
2015-10-02 AZZP.243.122.2015BB
Dostawa fluorymetru do pomiaru stężeń DNA wraz z zestawem startowym
Dostawy
2015-10-02 AZZP.243.119.2015
Dostawa oprogramowania Dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Dostawy
2015-10-01 AZZP.243.121.2015BB
Dostawa wielostanowiskowego oprogramowania statystycznego
Dostawy
2015-10-01 AZZP.243.118.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Dostawy
2015-10-01 AZZP.243.109.2015
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
Roboty budowlane
2015-09-30 AZZP.243.117.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania.
Dostawy
2015-09-29 AZZP.243.116.2015
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-09-24 AZZP.243.114.2015
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
Uslugi
2015-09-24 AZZP.243.113.2015BB
Dostawa systemu do dynamicznych badań wytrzymałościowych
Dostawy
2015-09-22 AZZP.243.107.2015
Dostawa cytometru przepływowego do wieloparametrowej analizy ploidalności i bezwzględnej zawartości DNA w tkankach roślinnych
Dostawy
2015-09-17 AZZP.243.110.2015
Dostawa i montaż urządzenia i oprogramowania do prowadzenia zajęć z distance-learningu do laboratorium komputerowego Inżynierii OZE na 20 stanowisk w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-09-11 AZZP.243.108.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Illumina
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-09-07 AZZP.243.106.2015
ostawa fluorymetru laboratoryjnego do pomiarów stężeń kwasów nukleinowych
Dostawy
2015-09-03 AZZP.243.105.2015
Dostawa kart sieciowych
Dostawy
2015-09-02 AZZP.243.100.2015
Dostawa serwera dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-09-01 AZZP.243.101.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym w ramach stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2015-08-31 AZZP.243.102.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych w ramach grantu ECO-FCE
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-08-31 AZZP.243.103.2015
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego.
Dostawy
2015-08-31 AZZP.243.104.2015
Dostawa mebli dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2015-08-20 AZZP.243.86.2015
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych.
Dostawy
2015-08-20 AZZP.243.91.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych w ramach projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Dostawy
2015-08-19 AZZP.243.97.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2015-08-14 AZZP.243.99.2015
Dostawa tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dla potrzeb promocji projektu Termomodernizacja obiektów dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy oraz Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w obiektach dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
Dostawy
2015-08-13 AZZP.243.96.2015
Dostawa materiałów promocyjny na 61. Konferencję Naukową Bydgoszcz- Krynica 2015.
Dostawy
2015-08-13 AZZP.243.98.2015
Dostawa jednostki centralnej komputera wraz z systemem operacyjnym.
Dostawy
2015-08-11 AZZP.243.94.2015
Dostawa i montaż stołów i krzeseł do laboratorium komputerowego Inżynierii OZE w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-08-10 AZZP.243.93.2015
: Wykonanie ogrodzenia terenu działki Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2015-08-10 AZZP.243.89.2015
Dostawa kamery.
Dostawy
2015-08-10 AZZP.243.95.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-08-10 AZZP.243.87.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii.
Dostawy
2015-08-04 AZZP.243.92.2015
Remont przejść komunikacyjnych z wymianą drzwi dwuskrzydłowych p-poż na klatkach schodowych głównych Domu Studenta nr 1 i 2 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2015-08-04 AZZP.243.90.2015
Dostawa 20 szt komputerów typu All In One oraz dostawa i montaż centralnej dotykowej tablicy interaktywnej LCD na stojaku z oprogramowaniem do współpracy z 20 komputerami w laboratorium komputerowym Inżynierii OZE w ramach realizacji proj.FSS/2014/H
Dostawy
2015-08-03 AZZP.243.82.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-08-03 AZZP.243.83.2015
Dostawa drukarki laserowej dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
Dostawy
2015-07-30 AZZP.243.70.2015BB
Udzielenie rocznej licencji na oprogramowanie
Usługi
2015-07-30 AZZP.243.88.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2015-07-27 AZZP.243.85.2015
Dostawa odczynników do elektroforezy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-07-23 AZZP.243.84.2015BB
Dostawa Mikrotwardościomierza
Dostawy
2015-07-22 AZZP.243.80.2015
BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE ORAZ TERENU REKREACYJNEGO NA DZIALCE NR 162 OBREB 0337 U ZBIEGU AL. KALISKIEGO 12-14 I UL. ANDERSA 1.
Roboty budowlane
2015-07-21 AZZP.243.81.2015
Dostawa systemu akwizycji danych oraz systemu do pomiaru emisji akustycznej
Dostawy
2015-07-17 AZZP.243.77.2015BB
Dostawa systemu telemedycznego z aplikacją mobilną
Dostawy
2015-07-16 AZZP.243.74.2015
Dostawa zestawu do korekcji kwantowej do spektrofluorymetru.
Dostawy
2015-07-16 AZZP.243.79.2015
Dostawa teczek na loptopa
Dostawy
2015-07-15 AZZP.243.78.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-07-10 AZZP.243.76.2015BB
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych
Dostawy
2015-07-09 AZZP.243.75.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-07-02 AZZP.243.72.2015
Dostawa spektrofotometru punktowego VIS oraz fluorymetru laboratoryjnego do pomiarów stężeń kwasów
Dostawy
2015-07-02 AZZP.243.65.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-07-02 AZZP.243.73.2015
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymianą stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A.
Roboty budowlane
2015-06-26 AZZP.243.68.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych (dopuszcza się używane) dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-06-25 AZZP.243.71.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2015-06-22 AZZP.243.69.2015
Remont sufitu w holu głównym budynku 2-1 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 7.
Roboty budowlane
2015-06-16 AZZP.243.66.2015
Remont pomieszczenia pralni VIIIp oraz wykonanie prac awaryjnych i uzupełniających w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2015-06-16 AZZP.243.64.2015
Remont segmentow mieszkalnych II p. oraz pomieszczen ogolnodostepnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymiana stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
Roboty budowlane
2015-06-16 AZZP.243.67.2015
Przedłużenie wsparcia technicznego o rok oraz prawo do poprawek oprogramowania i aktualizacji baz systemów dla Cisco IronPort C360
Usługi
2015-06-12 AZZP.243.60.2015
Dostawa odczynnikow do analiz molekularnych
Zamowienie z dziedziny nauki
2015-06-03 AZZP.243.55.2015
Remont sanitariatów w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego przy al. Kaliskiego 7.
Roboty budowlane
2015-06-03 AZZP.243.63.2015BB
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
Usługi
2015-06-03 AZZP.243.62.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-06-01 AZZP.243.61.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-05-21 AZZP.243.52.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Sztuk Wizualnych.
Dostawy
2015-05-20 AZZP.243.59.2015
Dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Matematyki i Fizyki.
Dostawy
2015-05-20 AZZP.243.58.2015BB
Usługi w zakresie promocji projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych FSS2014HEIW0058
Usługi
2015-05-19 AZZP.243.57.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Thermo Scientific dla Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-18 AZZP.243.53.2015
Remont pomieszczeń w budynku 3.1 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2015-05-18 AZZP.243.56.2015
Dostawa materiałów promocyjnych projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-05-14 AZZP.243.54.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Stamar dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-13 AZZP.243.49.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-05-13 AZZP.243.51.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-05-12 AZZP.243.50.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Design Thinking Workspace - Pracownia Szybkiego Prototypowania 10/POKL/8.2.1/2012
Dostawy
2015-05-12 AZZP.243.46.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2015-05-12 AZZP.243.47.2015
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych.
Usługi
2015-05-12 AZZP.243.48.2015
Dostawa jednostek sterujących PC komputerów stacjonarnych dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2015-05-07 AZZP.243.45.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Thermo Scientific dla Zakładu Hodowli Owiec, Kóz i Zwierząt Futerkowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-07 AZZP.243.35.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-05-06 AZZP.243.27.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-05 AZZP.243.42.2015
Dostawa urządzenia przenośnego służcego do pomiaru fluorescencji chlorofilu w roślinach (fluorometr) wraz z wyposażeniem
Dostawy
2015-04-30 AZZP.243.43.2015
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych
Dostawy
2015-04-30 AZZP.243.44.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-04-29 AZZP.243.40.2015
Opracowanie programu zintegrowanego nauczania dotyczącego projektowania energooszczędnych budynków z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Usługi
2015-04-21 AZZP.243.34.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
Dostawy
2015-04-16 AZZP.243.39.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
Usługi
2015-04-09 AZZP.243.37.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej.
Usługi
2015-04-09 AZZP.243.38.2015
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2015-04-07 AZZP.243.22.2015BB
Wyposażenie pomieszczeń biurowych
Dostawy
2015-04-02 AZZP.243.36.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
Usługi
2015-04-02 AZZP.243.30.2015
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2015-04-02 AZZP.243.20.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-03-31 AZZP.243.24.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-26 AZZP.243.16.2015BB
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz potrzeb przedsiębiorstw woj. kujawsko - pomorskiego w zakresie tematów prac naukowych i rozwojowych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz opra
Usługi
2015-03-25 AZZP.243.28.2015
Dostawa analizatora koagulometrycznego
Dostawy
2015-03-24 AZZP.243.29.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
Usługi
2015-03-20 AZZP.243.26.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-19 AZZP.243.25.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2015-03-18 AZZP.243.23.2015
Dostawa odczynników do RT-qPCR
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-10 AZZP.243.19.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-03-05 AZZP.243.14.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułow w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiow podyplomowych
Usługi
2015-03-04 AZZP.243.15.2015
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki oraz broszura informacyjna) projektu FSS/2014/HEI/W/0078
dostawa
2015-03-04 AZZP.243.21.2015
Dostawy odczynnikow chemicznych i sprzętu do kurzych mikromacierzy ekspresyjnych , pobrania tkanek oraz przygotowania prób RNA
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-03 AZZP.243.18.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-03 AZZP.243.17.2015
Odchów kurcząt i pobieranie prób do badań
Usługi
2015-02-26 AZZP.243.12.2015
Uslugi cateringu
Usługi
2015-02-25 AZZP.243.13.2015
Dostawa przeciwciał
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-02-24 AZZP.243.11.2015
Dostawę odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-02-19 AZZP.243.10.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
Dostawy
2015-02-12 AZZP.243.8.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej.
Dostawy
2015-01-23 AZZP.243.6.2015
Dostawa przeciwciał dla Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-01-16 AZZP.243.5.2015
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla ob-szarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Usługi
2015-01-16 AZZP.243.4.2015
Systematyczne dostawy olejów
Dostawy
2015-01-14 AZZP.243.2.2015(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
Usługi
2015-01-13 AZZP.243.1.2015(BB)
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
Dostawy
2014-12-29 AZZP.243.225.2014 (BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2014-12-05 AZZP.243.215.2014
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 61 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2015
Usługi
2014-12-05 AZZP.243.221.2014 (BB)
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
Usługi
2014-12-04 AZZP.243.218.2014
Dostawa komputera przenośnego (notebooka)
Dostawy
2014-12-03 AZZP.243.213.2014
Dostawa komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry Sztuk Wizualnych.
Dostawy
2014-12-03 AZZP.243.217.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Fizykochemii i Technologii Związków Organicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-02 AZZP.243.207.2014 (BB)
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2014-12-02 AZZP.243.212.2014
Dostawa sukcesywna odczynników do analiz molekularnych i hodowli komórkowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-02 AZZP.243.211.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-02 AZZP.243.216.2014
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych.
Dostawy
2014-12-02 AZZP.243.214.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Zoologii i Kształtowania Krajobrazu
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-01 AZZP.243.209.2014
Dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego
Dostawy
2014-12-01 AZZP.243.208.2014 (BB)
Dostawa komputera stacjonarnego przeznaczonego do projektowania architektonicznego i graficznego wraz z oprogramowaniem biurowym
Dostawy
2014-12-01 AZZP.243.210.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-28 AZZP.243.206.2014
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów, laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego
Dostawy
2014-11-28 AZZP.243.204.2014
Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2014-11-27 AZZP.243.205.2014
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynu informacyjnego
Usługi
2014-11-26 AZZP.243.187.2014
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2014-11-26 AZZP.243.203.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydawnictw Uczelnianych
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.195.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.200.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.176.2014
Wykonanie audytu regulacji wewnętrznych i dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawowymi
Usługi
2014-11-25 AZZP.243.201.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.202.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-11-21 AZZP.243.199.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2014-11-20 AZZP.243.197.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-11-20 AZZP.243.198.2014 (BB)
Dostawa analizatora do przepływowej analizy ciagłej (CFA) do oznaczania azotu amonowego, sumy azotu azotanowego i azotynowego i orto-fosforanowego w ekstraktach glebowych i roślinnych
Dostawy
2014-11-19 AZZP.243.160.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2014-11-19 AZZP.243.196.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-18 AZZP.243.188.2014
Dostawa ciągnika rolniczego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-11-17 AZZP.243.193.2014
Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-14 AZZP.243.186.2014
Dostawa kopiarki kolorowej formatu A3
Dostawy
2014-11-14 AZZP.243.190.2014
Dostawa wirówki laboratoryjnej
Dostawy
2014-11-14 AZZP.243.194.2014
Usługi cateringowe
Usługi
2014-11-14 AZZP.243.192.2014
Wykonanie wymiany zużytych wykładzin w trzech korytarzach w budynku 2.3 Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2014-11-14 AZZP.243.191.2014
Zakup sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-11-13 AZZP.243.189.2014
Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Chemii Organicznej
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-13 AZZP.243.183.2014 (BB)
Dostawa termostatu recyrkulacyjnego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.179.2014
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.181.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.153.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.185.2014
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-11-06 AZZP.243.182.2014 (BB)
Dostawa różnicowego fotokalorymetru skaningowego.
Dostawy
2014-11-05 AZZP.243.158.2014
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-05 AZZP.243.167.2014
Dostawa sukcesywna odczynników do analiz molekularnych i hodowli komórkowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-05 AZZP.243.180.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-05 AZZP.243.178.2014
Wykonanie projektu, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE
Usługi
2014-11-05 AZZP.243.177.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-31 AZZP.243.171.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-30 AZZP.243.173.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-10-29 AZZP.243.169.2014
DOSTAWA UNIWERSALNEGO SFERYCZNEGO SPEKTROFOTOMETRU Z OPROGRAMOWANIEM
Dostawy
2014-10-29 AZZP.243.170.2014
OSTAWA URZADZENIA TERMOSTATUJACEGO UMOZLIWIAJACEGO REGULACJE TEMPERATURY FORM WTRYSKOWYCH
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.165.2014
Dostawa mebli szkolnych: stoliki i krzesła
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.166.2014
DOSTAWA STANOWISKA DO BADAŃ LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ TWORZYW POLIMEROWYCH W WARUNKACH PRZETWÓRSTWA METODĄ WTRYSKIWANIA DLA ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA I RECYKLINGU TWORZYW
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.168.2014
DOSTAWA ZESTAWU DO POMIARU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA DWÓCH STANOWISKACH
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.172.2014
Dostawa stanowiska pomiarowego do badań woltamperometrycznych
Dostawy
2014-10-27 AZZP.243.164.2014
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.159.2014
Dostawa kompletnego komputerowego przyrządu do pomiaru ciepła spalania oraz tzw. kaloryczności substancji stałych i płynnych
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.161.2014
Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-Vis. w ramach realizacji projektu badawczego umowa nr UMO-2013/11/B/ST5/0181
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.163.2014
Dostawa artykułów promocyjnych
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.141.2014
Dostawa Inkubatora CO2
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-22 AZZP.243.162.2014
Dostawa odczynników chemicznych firmy Sigma-Aldrich dla Katedry Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-21 AZZP.243.157.2014
Dostawa odczynników i materiałów dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska WHiBZ
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-17 AZZP.243.156.2014
Dostawa i montaż wielostanowiskowego pulpitu sterująco-pomiarowego na potrzeby Laboratorium Badań Rozdrabniania
Dostawy
2014-10-17 AZZP.243.151.2014
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.147.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Inżynierii Elektrycznej
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.146.2014
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
Usługi
2014-10-16 AZZP.243.145.2014
Dostawa oprogramowania statystycznego
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.152.2014 (BB)
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.149.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.148.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.154.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.155.2014 (BB)
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji
Dostawy
2014-10-15 AZZP.243.150.2014
Dostawa zestawów z mixem reakcyjnym firmy Roche
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-13 AZZP.243.143.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-13 AZZP.243.144.2014
Wykonanie ogrodzenia wokół Domów Studenta DSF1 i DSF2 w al. Kaliskiego 12-14 oraz odcinka ogrodzenia przy DS1 i DS2 w ul. Koszarowej 9 i 9a
Roboty budowlane
2014-10-09 AZZP.243.138.2014
Zakup oprogramowania do zaawansowanego tworzenia grafiki
Dostawy
2014-10-09 AZZP.243.139.2014
Dostawa spektrofotometru UV-VIS oraz wyposażenia dodatkowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2014-10-09 AZZP.243.140.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2014-10-09 AZZP.243.142.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-10-07 AZZP.243.137.2014
Dostawa 15 szt. komputerów osobistych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2014-10-03 AZZP.243.136.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-10-02 AZZP.243.134.2014
Dostawa drukarki wielkoformatowej atramentowej
Dostawy
2014-10-02 AZZP.243.135.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Administracji i Obsługi Obiektów
Dostawy
2014-09-26 AZZP.243.132.2014
Dostawa papieru do drukarek i kopiarek
Dostawy
2014-09-25 AZZP.243.129.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-09-25 AZZP.243.131.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2014-09-25 AZZP.243.133.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2014-09-18 AZZP.243.128.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Usługi
2014-09-16 AZZP.243.130.2014
Remont nawierzchni z wykonaniem pochylni, dostawa i montaż platform przyschodowych
Roboty budowlane
2014-09-04 AZZP.243.126.2014
Dostawa odczynników dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-09-04 AZZP.243.127.2014 (BB)
Usługa Cateringu dla uczestników oraz gości VII Konferencji Naukowo - Technicznej ECO-EURO-ENERGIA
Usługi
2014-09-02 AZZP.243.125.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-08-28 AZZP.243.124.2014 (BB)
Dostawa monitorów LCD
Dostawy
2014-08-27 AZZP.243.123.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-08-26 AZZP.243.119.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych.
Usługi
2014-08-25 AZZP.243.122.2014
Dostawa kopiarki
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.116.2014
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.120.2014
Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Teleinformatyki
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.117.2014
Dostawa komory klimatycznej dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.110.2014
Dostawa odczynników chemicznych firmy Avantor dla Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska.
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.118.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.121.2014
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-08-14 AZZP.243.112.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakład Biochemii i Toksykologii Środowiska.
Dostawy
2014-08-14 AZZP.243.114.2014
Dostawa odczynników dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-08-14 AZZP.243.115.2014
Dostawa materiałów promujących Konferencję Naukowo - Techniczną ECO - EURO - ENERGIA.
Dostawy
2014-08-11 AZZP.243.111.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego do obsługi skanera laserowego przeznaczonego do rekonstrukcji powierzchni zewnętrznych tkanek dla zagadnień bioinżynieryjnych oraz oprogramowania typu motion capture do analizy ruchu dla zagadnień biomechanicznych
Dostawy
2014-07-30 AZZP.243.107.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2014-07-30 AZZP.243.109.2014
Remont pokoi gościnnych i wejścia głównego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2014-07-28 AZZP.243.108.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
Roboty budowlane
2014-07-24 AZZP.243.104.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-07-24 AZZP.243.95.2014
Dostawa systemu backup serwerów oraz pamięci masowych
Dostawy
2014-07-24 AZZP.243.106.2014
Wykonanie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych
Roboty budowlane
2014-07-17 AZZP.243.102.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego do obsługi skanera laserowego przeznaczonego do rekonstrukcji powierzchni zewnętrznych tkanek dla zagadnień bioinżynieryjnych oraz oprogramowania typu „motion capture" do analizy ruchu dla zagadnień biomechanicznych
Dostawy
2014-07-11 AZZP.243.101.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
Roboty budowlane
2014-07-10 AZZP.243.96.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej w ramach zadania Projekt „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna” Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-013/09-00 z dn. 07.12.2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Dostawy
2014-07-10 AZZP.243.97.2014
Dostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-07-10 AZZP.243.100.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-07-10 AZZP.243.99.2014 (BB)
Dostawa serwera obliczeniowego
Dostawy
2014-07-09 AZZP.243.98.2014
Dostawa 150 szt. tapczanów jednoosobowych
Dostawy
2014-07-08 AZZP.243.88.2014
Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Usługi
2014-07-08 AZZP.243.94.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-06-23 AZZP.243.92.2014
Dostawa odczynników dla Zakładu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Zamówienia z dziedziny nauki
2014-06-18 AZZP.243.93.2014
Przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń po Bibliotece Głównej dla potrzeb Centrum Zarządzania UTP w budynku 2.1 w al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2014-06-18 AZZP.243.91.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-06-18 AZZP.243.90.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej na potrzeby projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości
Dostawy
2014-06-17 AZZP.243.87.2014
Dostawa 115szt. lodówek (chłodziarek ) z zamrażalnikiem
Dostawy
2014-06-13 AZZP.243.89.2014
Remont segmentów mieszkalnych II piętra oraz pomieszczeń ogólnodostępnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14. Dostawa mebli.
Roboty budowlane
2014-06-09 AZZP.243.84.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-06-06 AZZP.243.86.2014
Dostawa maszyny roboczej wielofunkcyjnej dla Wydziału Inzynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-06-05 AZZP.243.85.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
Usługi
2014-05-30 AZZP.243.83.2014
Zaproszenie do składania ofert na dostawę przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Dostawy
2014-05-29 AZZP.243.82.2014
Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14.
Roboty budowlane
2014-05-27 AZZP.243.77.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy z Gospodarką w ramach projektu Inkubator Innowacyjności.
Dostawy
2014-05-23 AZZP.243.80.2014(BB)
Dostawa i montaż aparatury badawczej i pomiarowej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2014-05-22 AZZP.243.76.2014
Dostawa zestawu do inercyjnej rejestracji i analizy ruchu w 3D
Dostawy
2014-05-21 AZZP.243.67.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-05-21 AZZP.243.79.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
Usługi
2014-05-20 AZZP.243.78.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji
Usługi
2014-05-19 AZZP.243.73.2014
Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-05-15 AZZP.243.75.2014
Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach projektu „Nowa Jakość w UTP”
Usługi
2014-05-08 AZZP.243.72.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
Dostawy
2014-05-08 AZZP.243.71.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2014-05-06 AZZP.243.70.2014(BB)
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu Kierunek przyszłości - Inżynieria Biomedyczna
Usługi
2014-05-06 AZZP.243.68.2014
Dostawa wagi precyzyjnej oraz mieszadła magnetycznego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2014-05-06 AZZP.243.69.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2014-04-30 AZZP.243.63.2014
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Usługi
2014-04-30 AZZP.243.66.2014
Dostawa analizatora hematologicznego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2014-04-30 AZZP.243.65.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
Usługi
2014-04-24 AZZP.243.55.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-04-16 AZZP.243.58.2014
Dostawa 4 szt. mikroskopów prostych prześwietleniowych oraz kamery do mikroskopów USB
Dostawy
2014-04-11 AZZP.243.54.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-04-09 AZZP.243.56.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
Dostawy
2014-04-09 AZZP.243.57.2014
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne
Usługi
2014-04-04 AZZP.243.52.2014(BB)
Usługa redakcji wydawniczej i druk publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
Usługi
2014-04-03 AZZP.243.53.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2014-04-02 AZZP.243.51.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
Usługi
2014-03-31 AZZP.243.50.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu VENTURES /2013-11/10
Dostawy
2014-03-28 AZZP.243.49.2014
Zakup maszyn rolniczych
Dostawy
2014-03-27 AZZP.243.48.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
Dostawy
2014-03-27 AZZP.243.45.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Usługi
2014-03-25 AZZP.243.46.2014
Dostawa chlorofilomierza
Dostawy
2014-03-21 AZZP.243.42.2014
Dostawa 10 szt. mikroskopów biologiczno-laboratoryjnych
Dostawy
2014-03-21 AZZP.243.47.2014
Zakup prasy zwijającej zmiennokomorowej dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
Dostawy
2014-03-20 AZZP.243.43.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-03-19 AZZP.243.44.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-03-14 AZZP.DT.1.2014
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na dostawę sukcesywną kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-03-13 AZZP.243.41.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Usługi
2014-03-13 AZZP.243.36.2014
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2014-03-12 AZZP.243.39.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Usługi
2014-03-11 AZZP.243.40.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy
Usługi
2014-03-07 AZZP.243.35.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-03-07 AZZP.243.38.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Informacji i Promocji
Dostawy
2014-03-06 AZZP.243.30.2014
Wykonanie Studium zagospodarowania majątkiem UTP - analiza techniczna oraz wykonanie interfejsu graficznego do systemu zarządzania majątkiem UTP oraz systemu raportowania danych w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania. 4.1.1 POKL.Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Usługi
2014-03-06 AZZP.243.33.2014
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Dostawy
2014-03-06 AZZP.243.34.2014
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-03-06 AZZP.243.37.2014
Dostawa zestawu do elektroforezy i wykrywania mutacji w kwasach nukleinowych.
Dostawy
2014-02-27 AZZP.243.29.2014
Dostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-02-20 AZZP.243.25.2014
Dostawa mebli biurowych i krzeseł biurowych obrotowych
Dostawy
2014-02-20 AZZP.243.28.2014
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-02-20 AZZP.243.31.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2014-02-19 AZZP.243.19.2014
Dostawa foteli obrotowch
Dostawy
2014-02-17 AZZP.243.26.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-02-13 AZZP.243.24.2014
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-02-12 AZZP.243.27.2014
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Usługi
2014-02-07 AZZP.243.21.2014(JK)
Dostawa 2 szt. skanerów.
Dostawy
2014-02-07 AZZP.243.23.2014(DK)
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-02-06 AZZP.243.18.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska.
Dostawy
2014-02-06 AZZP.243.22.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu
Usługi
2014-02-05 AZZP.243.20.2014 (DK)
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Usługi
2014-02-05 AZZP.243.17.2014
Usługi cateringu
Usługi
2014-02-04 AZZP.243.4.2014 (DK)
Dostawa i montaż analizatora biochemicznego przeznaczonego do oznaczeń w materiale zwierzęcym
Dostawy
2014-02-04 AZZP.243.16.2014(BB)
Dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
Dostawy
2014-02-04 AZZP.243.15.2014
Świadczenie usług służbowej telefonii komórkowej wraz z bezprzewodowym dostępem do internetu
Usługi
2014-01-29 AZZP.243.13.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
Usługi
2014-01-29 AZZP.243.14.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
Dostawy
2014-01-28 AZZP.243.11.2014
Dostawa sprzetu komputerowego
Dostawy
2014-01-27 AZZP.243.9.2014
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-01-27 AZZP.243.12.2014
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych do biologii molekularnej i hodowli komórkowych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Dostawy
2014-01-24 AZZP.243.8.2014
Dostawa 5 szt. monitorów wraz ze stelażami
Dostawy
2014-01-22 AZZP.243.7.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla UTP
Dostawy
2014-01-20 AZZP.243.6.2014
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Dostawy
2014-01-17 AZZP.243.3.2014 (DK)
Dostawa i montaż ekstensometru przeznaczonego do pomiarów odkształceń osiowo-skrętnych wraz z kartą kanału pomiarowego
Dostawy
2014-01-16 AZZP.243.2.2014
Dostawa odczynników chemicznych firmy Roche dla Zakładu Fitopatologii Molekularnej.
Dostawy
2014-01-14 AZZP-AJ.24-288/2013
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2014-01-09 AZZP.243.1.2014
Dostawa licencji na oprogramowanie w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2013-12-20 AZZP-BB.24-286/2013
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2013-12-20 AZZP-BB.24-287/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
Usługi
2013-12-13 AZZP-S.24-284/2013
Administrowanie siecią komputerową w Domach Studenta UTP
Usługi
2013-12-12 AZZP-MK.24-282/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-12-11 AZZP-DK.24-283/2013
Dostawa i montaż obrabiarek w ramach projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-12-10 AZZP-AK.24-280/2013
Dostawa mebli laboratoryjnych do Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska.
Dostawy
2013-12-10 AZZP-DK.24-281/2013
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-12-09 AZZP-MK.24-279/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-12-06 AZZP-D.24-245/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-12-05 AZZP-DK.24-278/2013
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
Usługi
2013-12-05 AZZP-AK.24-274/2013
Dostawa 2 komputerów przenośnych typu ultrabook do zastosowań biurowych w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mirko, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Dostawy
2013-12-04 AZZP-S.24-275/2013
Systematyczne dostawy olejów
Dostawy
2013-12-02 AZZP-DK.24-271/2013
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-12-02 AZZP-DK.24-272/2013
Dostawa i montaż zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym CAD w ramach projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-12-02 AZZP-DK.24-273/2013
Dostawa i montaż obrabiarek oraz drukarki 3D w ramach projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-29 AZZP-BB.24-270/2013
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
Dostawy
2013-11-29 AZZP-K.24-266/2013
Dostawa 2 szt. komputerów osobistych oraz oprogramowania komputerowego typu CAM przeznaczonego do wspomagania programowania maszyn technologicznych
Dostawy
2013-11-28 AZZP-K.24-265/2013
Dostawa sprzetu komputerowego
Dostawy
2013-11-28 AZZP-MK.24-267/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-11-28 AZZP-BB.24-269/2013
Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji.
Dostawy
2013-11-28 AZZP-AK.24-261/2013
Dostawa mebli laboratoryjnych do Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska
Dostawy
2013-11-26 AZZP-BB.24-264/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu automatyki budynkowej i inteligentnych budynków w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
Dostawy
2013-11-26 AZZP-S.24-268/2013
Rozbudowa systemu monitoringu w Domach Studenta nr 1 i 2
Roboty budowlane
2013-11-22 AZZP-K.24-240/2013
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2013-11-22 AZZP-D.24-259/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-11-22 AZZP-DK.24-262/2013
Dostawa uchwytów do próbek CT wraz z zespołem mocowania przeznaczonych do badań z zakresu mechaniki pękania w niskich temperaturach
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AJ.24-251/2013
Dostawa 3 sztuk kolektorów danych z czytnikiem kodów i oprogramowaniem pomocniczym do pracy z systemem SIMPLE.ERP firmy SIMPLE S.A. w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1POKLWzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AJ.24-252/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzki żywicznej w pomieszczeniu laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2013-11-21 AZZP-AJ.24-243/2013
Bydgoszcz: Dostawa: 20 krzeseł biurowych, kompletu stołów modułowych(5 sztuk w komplecie), białej tablicy magnetycznej (sucho ścieralnej), stołów warsztatowych (2 sztuki), kompletu 10 puf w trzech kolorach, 4 regałów zamykanych oraz 4 kompletów pojemników zamykanych wiekiem w ramach realizacji projektu Design Thinking Workspace- pracownia szybkiego prototypowania 10/POKL/8.2.1/2012 Numer ogłoszenia: 476150 - 2013; data zamieszczenia w BZP:  21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AK.24-254/2013
Dostawa Mebli Biurowych dla Katedry Sztuk Wizualnych WBiIŚ Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AK.24-256/2013
Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AK.24-258/2013
Dostawa urządzenia przeznaczonego do pomiaru oraz kontroli narzędzi jak i okrągłych detali.
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-250/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-255/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-247/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-253/2013
Wykonanie ściany działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2013-11-21 AZZP-BB.24-260/2013
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-11-20 AZZP-S.24-257/2013
Wymiana zużytych wykładzin w budynku 3.2 Wydziału Inżynierii Mechanicznej przy al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2013-11-19 AZZP-AK.24-241/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-19 AZZP-AK.24-249/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Eksploatacji Maszyn i Transportu
Dostawy
2013-11-18 AZZP-S.24-248/2013
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
Usługi
2013-11-18 AZZP-MK.24-225/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i badawczego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-11-18 AZZP-MK.24-242/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2013-11-14 AZZP-AJ.24-233/2013
Dostawa urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych do oznaczania majątku i dokumentów kodem kreskowym w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2013-11-14 AZZP-AK.24-237/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-14 AZZP-MK.24-224/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inzynierii Chemicznej
Dostawy
2013-11-14 AZZP-BB.24-221/2013
Dostawa i montaż wyposażenia ogólnego przeznaczenia w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-14 AZZP-BB.24-222/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu układów programowalnych i mikroprocesorowych wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologic
Dostawy
2013-11-14 AZZP-DK.24-246/2013
Dostawa i montaż sprzętu przeznaczonego do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-13 AZZP-K.24-236/2013
Dostawa 29 szt. komputerów osobistych
Dostawy
2013-11-13 AZZP-S.24-239/2013
Zakup aparatury laboratoryjnej i badawczej
Dostawy
2013-11-08 AZZP-K.24-212/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-11-08 AZZP-S.24-229/2013
Wymiana stolarki okiennej w budynku C Wydziału Rolnictwa Biotechnologii przy ul. Kordeckiego 20
Roboty budowlane
2013-11-08 AZZP-D.24-226/2013
Dostawa krzeseł i stolików uczniowskich
Dostawy
2013-11-08 AZZP-DK.24-238/2013
Dostawa i montaż aparatury przeznaczonej do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-08 AZZP-BB.24-220/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu automatyki budynkowej i inteligentnych budynków w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
Dostawy
2013-11-07 AZZP-AJ.24-231/2013
DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRU UV-VIS
Dostawy
2013-11-07 AZZP-AJ.24-234/2013
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
Usługi
2013-11-07 AZZP-D.24-230/2013
Dostawa projektorów oraz czytników kodów kreskowych
Dostawy
2013-11-07 AZZP-MK.24-232/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia
Dostawy
2013-11-05 AZZP-DK.24-227/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu autoryzacji dostępu, monitorowania laboratorium i instalacji sieci komputerowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na UTP w Byd
Roboty budowlane
2013-11-05 AZZP-BB.24-218/2013
Dostawa sonometru i sprzętu optoelektronicznego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-05 AZZP-BB.24-219/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu automatyki budynkowej i inteligentnych budynków w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-05 AZZP-S.24-228/2013
Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430
Roboty budowlane
2013-10-31 AZZP-AK.24-216/2013
Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli Bydła
Dostawy
2013-10-31 AZZP-AJ.24-217/2013
Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy , tablety)
Dostawy
2013-10-31 AZZP-MK.24-204/2013
Dostawa i montaż systemu flash chromatografii
Dostawy
2013-10-31 AZZP-AJ.24-213/2013
Dostawa 3 sztuk kolektorów danych z czytnikiem kodów i oprogramowaniem pomocniczym do pracy z systemem SIMPLE.ERP firmy SIMPLE S.A. w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczeln
Dostawy
2013-10-31 AZZP-MK.24-209/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-10-31 AZZP-MK.24-208/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-10-30 AZZP-S.24-223/2013
Zakup oprogramowania do analiz zagadnień szybkozmiennych
Dostawy
2013-10-30 AZZP-AJ.24-215/2013
Dostawa sprzetu optycznego do pracowni studenckiej
Dostawy
2013-10-29 AZZP-K.24-211/2013
Dostawa polarymetru ręcznego (kołowego)
Dostawy
2013-10-29 AZZP-BB.24-206/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu sterowników przemysłowych i systemów sterowania i kontroli w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-29 AZZP-BB.24-214/2013
Dostawa i uruchomienie urządzeń do badań analitycznych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-29 AZZP-D.24-205/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-10-28 AZZP-DK.24-210/2013
Dostawa i montaż aparatury oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-28 AZZP-K.24-188/2013
Dostawa oprogramowania komputerowego typu CAD
Dostawy
2013-10-25 AZZP-S.24-203/2013
Zakup pektyniarki wraz z pompą do tłoczenia mieszaniny
Dostawy
2013-10-23 AZZP-MK.24-200/2013
Wykonanie ścianki działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2013-10-22 AZZP-K.24-189/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2013-10-22 AZZP-S.24-201/2013
Zakup urządzeń do przedwstępnej obróbki nasion
Dostawy
2013-10-21 AZZP-DK.24-202/2013
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz wizyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-21 AZZP-AK.24-186/2013
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-18 AZZP-D.24-199/2013
Dostawa projektora wraz ze stelażem mobilnym w ramach projektu: Klucz do ucznia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
Dostawy
2013-10-16 AZZP-AJ.24-184/2013
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
Dostawy
2013-10-16 AZZP-BB.24-194/2013
Dostawa i montaż elementów sterowania i opomiarowania młyna precyzyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-15 AZZP-DK.24-196/2013
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i biurowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-15 AZZP-S.24-197/2013
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych
Dostawy
2013-10-14 AZZP-BB.24-198/2013
Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
Dostawy
2013-10-11 AZZP-BB.24-193/2013
Dostawa, montaż i uruchomienie mineralizatora mikrofalowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-11 AZZP-D.24-195/2013
Dostawa projektora wraz z wyposażeniem
Dostawy
2013-10-10 AZZP-AK.24-187/2013
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2013-10-09 AZZP-BB.24-191/2013
Dostawa, montaż i uruchomienie mikrowirówki chłodzeniem w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-10-09 AZZP-BB.24-192/2013
Dostawa, i uruchomienie urządzeń do badań analitycznych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-08 AZZP-K.24-190/2013
Dostawa oprogramowania statystycznego
Dostawy
2013-10-07 AZZP-MK.24-176/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będących osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia
Dostawy
2013-10-04 AZZP-D.24-185/2013
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
Usługi
2013-10-04 AZZP-K.24-183/2013
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2013-10-03 AZZP-AJ.24-159/2013
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
Usługi
2013-10-03 AZZP-AK.24-180/2013
Dostawa zestawu do elektroforezy i wykrywania mutacji w kwasach nukleinowych
Dostawy
2013-09-27 AZZP-S.24-179/2013
Zakup urządzeń pomiarowych i sterujących, zakup tablic interaktywnych
Dostawy
2013-09-27 AZZP-D.24-182/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-09-26 AZZP-AK.24-174/2013
Dostawa systemu do dokumentacji i analizy żeli oraz blotów.
Dostawy
2013-09-26 AZZP-AK.24-177/2013
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Hodowli Bydła
Dostawy
2013-09-25 AZZP-DK.24-181/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-09-25 AZZP-K.24-171/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-09-24 AZZP-MK.24-169/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-09-20 AZZP-D.24-172/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-09-20 AZZP-DK.24-175/2013
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-09-20 AZZP-BB.24-174/2013
Usługa cateringowa dla konferencji Nauka dla przemysłu projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013
Usługi
2013-09-18 AZZP-K.24-173/2013
Dostawa sprzetu komputerowego
Dostawy
2013-09-17 AZZP-MK.24-164/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2013-09-17 AZZP-MK.24-165/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Domu Studenta - Fordon
Dostawy
2013-09-17 AZZP-MK.24-168/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2013-09-13 AZZP-BB.24-166/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
Usługi
2013-09-12 AZZP-AJ.24-167/2013
USŁUGA INFORMATYCZNA ZAPEWNIAJĄCA DZIAŁANIE SYSTEMU TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH W 10-CIU LOKALIZACJACH NA TERENIE UTP
Usługi
2013-09-12 AZZP-D.24-170/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-09-11 AZZP-AK.24-163/2013
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
Dostawy
2013-09-06 AZZP-DK.24-162/2013
Dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych GIS i CAD oraz skanera wielkoformatowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-09-06 AZZP-DK.24-161/2013
Dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgo
Dostawy
2013-09-05 AZZP-AJ.24-160/2013
Dostawa pamięci RAM do serwerów
Dostawy
2013-09-03 AZZP-S.24-154/2013
Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
Usługi
2013-09-02 AZZP-DK.24-157/2013
Dostawa i instalacja oprogramowania przeznaczonego do testowania wydajności protokołów i usług w sieciach NGN (w tym 4G) oraz tworzenia i zarządzania tymi usługami/sieciami w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na UTP
Dostawy
2013-09-02 AZZP-DK.24-158/2013
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, pomiarowego oraz oprogramowania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-08-29 AZZP-AK.24-156/2013
Dostawa zestawu do reakcji PCR.
Dostawy
2013-08-26 AZZP-AK.24-153/2013
Dostawa zestawu do elektroforezy i wykrywania mutacji w kwasach nukleinowych
Dostawy
2013-08-22 AZZP-D.24-151/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-08-22 AZZP-AK.24-152/2013
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2013-08-21 AZZP-K.24-150/2013
Dostawa 11 licencji systemu operacyjnego
Dostawy
2013-08-21 AZZP-AK.24-136/2013
Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego i zestawu komputerowego dla Zakładu Wzornictwa.
Dostawy
2013-08-14 AZZP-AK.24-148/2013
Usługa cateringowa dla konferencji Image Processing and Communications IPC 2013
Usługi
2013-08-14 AZZP-BB.24-149/2013
Dostawa i montaż zestawu do oceny jakości jaj w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-08-14 AZZP-MK.24-143/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2013-08-14 AZZP-MK.24-140/2013
Wykonanie ścianki działowej wewnętrznej szklonej szybą bezpieczną z wbudowaną bramą segmentową dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2013-08-12 AZZP-AJ.24-144/2013
Dostawa 18 szt czytników kodów kreskowych ,9 szt biurkowych drukarek etykiet z kodem kreskowym i zestawem materiałów eksploatacyjnych w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 41.1. POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego ucz
Dostawy
2013-08-12 AZZP-K.24-145/2013
Dostawa 2 szt. skanerów oraz 11 licencji systemu operacyjnego.
Dostawy
2013-08-12 AZZP-BB.24-146/2013
Dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-08-12 AZZP-BB.24-147/2013
Dostawa i montaż dygestoriów dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-08-09 AZZP-K.24-142/2013
Dostawa polarymetru ręcznego (kołowego)
Dostawy
2013-08-08 AZZP-BB.24-126/2013
Dostawa i montaż urządzeń pomiarowo - sterujących w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-08-07 AZZP-K.24-141/2013
Dostawa cyfrowego rejestratora przebiegów czasowych sygnałów wraz z szerokopasmowym analizatorem drgań
Dostawy
2013-08-06 AZZP-K.24-139/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-07-31 AZZP-AK.24-133/2013
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2013-07-30 AZZP-AJ.24-135/2013
Dostawa oprogramowania do wirtualizacji serwerow wraz z roczna opieka
Dostawy
2013-07-29 AZZP-MK.24-137/2013
Remont łazienek i pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Studenta nr 1
Roboty budowlane
2013-07-23 AZZP-S.24-134/2013
Dostawa 150 szt. tapczanów jednoosobowych
Dostawy
2013-07-22 AZZP-AK.24-131/2013
Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2013-07-16 AZZP-D.24-130/2013
Dostawa 104szt.lodówek(chłodziarek)z zamrażalnikiem
Dostawy
2013-07-12 AZZP-MK.24-113/2013
Dostawa i montaż współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem
Dostawy
2013-07-12 AZZP-MK.24-127/2013
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2013-07-10 AZZP-DK.24-128/2013
Dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych GIS i CAD w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-07-10 AZZP-S.24-129/2013
Remont ogólnobudowlany pomieszczeń dla Zakładu Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie przy ul. Kordeckiego 20
Roboty budowlane
2013-07-08 AZZP-AJ.24-125/2013
Dostawa 10 zestawów komputerowych i 10 licencji oprogramowania w języku polskim przeznaczonego do zastosowań biurowych
Dostawy
2013-07-04 AZZP-S.24-122/2013
Dostawa 150 szt. tapczanów jednoosobowych
Dostawy
2013-07-04 AZZP-AK.24-116/2013
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-07-04 AZZP-AK.24-117/2013
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych do mikromacierzy ekspresyjnej dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt.
Dostawy
2013-07-04 AZZP-MK.24-112/2013
Remont łazienek i pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Studenta nr 1
Roboty budowlane
2013-07-04 AZZP-MK.24-119/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich
Dostawy
2013-07-04 AZZP-BB.24-124/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Usługi
2013-07-04 AZZP-BB.24-102/2013
Dostawa wag laboratoryjnych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-07-03 AZZP-MK.24-114/2013
Dostawa sondy pomiarowej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-07-03 AZZP-MK.24-120/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2013-07-03 AZZP-MK.24-115/2013
Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-07-03 AZZP-DK.24-123/2013
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-07-03 AZZP-DK.24-121/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Dostawy
2013-07-03 AZZP-BB.24-118/2013
Wyposażenie Laboratorium Badań Rozdrabniania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-06-28 AZZP-BB.24-103/2013
Dostawa urządzeń do Pracowni Biochemiczno-Toksykologicznej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-06-27 AZZP-S.24-108/2013
Budowa parkingu, drogi wewnętrznej, instalacji odwadniającej na terenie obiektów akademickich przy ul. Fordońskiej 430
Roboty budowlane
2013-06-27 AZZP-K.24-97/2013
Dostawa sprzętu komputerowego.
Dostawy
2013-06-27 AZZP-AK.24-104/2013
Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska.
Dostawy
2013-06-26 AZZP-DK.24-111/2013
Dostawa i montaż stacji fotogrametrycznej oraz digitizera w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-06-26 AZZP-AK.24-105/2013
Dostawa biuret automatycznych i destylarek laboratoryjnych dla Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
Dostawy
2013-06-21 AZZP-S.24-107/2013
Zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2013-06-20 AZZP-K.24-106/2013
Dostawa oprogramowania w języku polskim przeznaczonego do zastosowań biurowych
Dostawy
2013-06-19 AZZP-MK.24-100/2013
Dostawa stanowiska do badań efektywności kolektorów solarnych
Dostawy
2013-06-18 AZZP-MK.24-98/2013
Dostawa i montaż sprężarki łopatkowej wraz z wyposażeniem dla Zakładu Inżynierii Produkcji
Dostawy
2013-06-17 AZZP-AJ.24-101/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2013/2014 w zakresie: ogłoszenia prasowe w gazetach o zasięgu regionalnym - przygotowanie i prezentacja oferty dydaktycznej na rok akademicki 2013/2014 oraz banner reklamowy na dole pierwszej strony w regionalnej gazecie codziennej promujący ofertę dydaktyczną na rok akademicki 2013/2014
Usługi
2013-06-13 AZZP-D.24-99/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-06-13 AZZP-MK.24-96/2013
Dostawa pompy próżniowej dla Zakładu Mechaniki Stosowanej
Dostawy
2013-06-12 AZZP-D.24-86/2013
Dostawa projektorów wraz z wyposażeniem
Dostawy
2013-06-12 AZZP-S.24-94/2013
Roboty budowlane w Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2013-06-11 AZZP-DK.24-95/2013
Dostawa i montaż komór laboratoryjnych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-06-04 AZZP-AJ.24-093/2013
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Usługi
2013-06-03 AZZP-DK.24-92/2013
Usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
Usługi
2013-05-29 AZZP-BB.24-89/2013
Dostawa urządzeń do Pracowni Biochemiczno-Toksykologicznej
Dostawy
2013-05-29 AZZP-AK.24-84/2013
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Wydziałów Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-05-29 AZZP-DK.24-91/2013
Dostawa i montaż analizatorów oraz aparatury laboratoryjnej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-05-29 AZZP-MK.24-83/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2013-05-28 AZZP-BB.24-85/2013
Dostawa, montaż mikrowirówki i wirówki z chłodzeniem
Dostawy
2013-05-28 AZZP-S.24-90/2013
Zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2013-05-27 AZZP-AJ.24-087/2013
USŁUGI W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU DYDAKTYKA A PRAKTYKA - WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO UTP
Usługi
2013-05-24 AZZP-K.24-80/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Dostawy
2013-05-23 AZZP-BB.24-88/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
Usługi
2013-05-22 AZZP-K.24-79/2013
Dostawa aspiratora do poboru powietrza w laboratoriach studenckich oraz prób gazów odlotowych z emiterów procesów technologicznych.
Dostawy
2013-05-22 AZZP-S.24-40/2013
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w obiekcie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6
Roboty budowlane
2013-05-21 AZZP-AK.24-82/2013
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-05-20 AZZP-K.24-76/2013
Dostawa oprogramowania komputerowego wspomagania zarządzania jakością.
Dostawy
2013-05-17 AZZP-D.24-74/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-05-17 AZZP-BB.24-78/2013
Dostawa i montaż chromatografu cieczowego i gazowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-05-16 AZZP-K.24-73/2013
Dostawa lasera niebieskiego, diodowego na ciele stałym.
Dostawy
2013-05-15 AZZP-MK.24-75/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Inżynierii Elektrycznej
Dostawy
2013-05-13 AZZP-K.24-54/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-05-13 AZZP-S.24-72/2013
Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samozbierającą
Dostawy
2013-05-09 AZZP-AJ.24-059/2013
Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pt.: Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
Usługi
2013-05-09 AZZP-DK.24-70/2013
Dostawa i montaż komór laboratoryjnych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-05-09 AZZP-DK.24-71/2013
Dostawa i montaż aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-05-07 AZZP-D.24-68/2013
Dostawa projektorów wraz z wyposażeniem
Dostawy
2013-04-30 AZZP-AK.24-65/2013
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-04-29 AZZP-AJ.24-069/2013
Dostawa stanowiska do badania środowiskowej korozji naprężeniowej tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji nakrętek
Dostawy
2013-04-27 AZZP-S.24-43/2013
Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2013-04-27 AZZP-S.24-43/2013
Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Usługi
2013-04-25 AZZP-MK.24-67/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla WTiCh
Dostawy
2013-04-25 AZZP-MK.24-61/2013
Montaż podłóg gresowych, wykładzin oraz ścianek działowych w pomieszczeniach budynku Wydziału Zarządzania
Roboty budowlane
2013-04-24 AZZP-DK.24-66/2013
Dostawa i montaż aparatury badawczej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-04-23 AZZP-DK.24-64/2013
Dostawa i montaż aparatury badawczej przeznaczonej do analizy produktów mleczarskich w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-04-23 AZZP-BB.24-63/2013
Dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego do Pracowni Histopatologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-04-22 AZZP-S.24-60/2013
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń dla potrzeb dziekanatu WydziałuTelekomunikacji i Elektrotechniki
Roboty budowlane
2013-04-22 AZZP-BB.24-62/2013
Wyposażenie Pracowni Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego i Paszowego
Dostawy
2013-04-17 AZZP-K.24-58/2013
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego
Dostawy
2013-04-12 AZZP-DK.24-55/2013
Dostawa i montaż aparatury pomiarowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-04-12 AZZP-DK.24-57/2013
Dostawa oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-04-11 AZZP-K.24-31/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-04-11 AZZP-DK.24-56/2013
Dostawa i montaż spektrofotometrów w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-04-10 AZZP-S.24-50/2013
Zakup urządzeń pomiarowych i sterujących
Dostawy
2013-04-08 AZZP-AK.24-51/2013
Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli Bydła
Dostawy
2013-04-08 AZZP-AK.24-46/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Dostawy
2013-04-05 AZZP-MK.24-41/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-04-04 AZZP-AK.24-47/2013
Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii Zwierząt.
Dostawy
2013-04-04 AZZP-MK.24-52/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla IMiF
Dostawy
2013-03-28 AZZP-DK.24-49/2013
Dostawa i montaż kamery termowizyjnej wraz z wyposażeniem w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-03-26 AZZP-D.24-35/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-03-26 AZZP-BB.24-45/2013
Usługa w zakresie organizacji wyjazdu na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka wdrożenie programu rozwojowego UTP.
Usługi
2013-03-25 AZZP-D.24-36/2013
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
Dostawy
2013-03-25 AZZP-AK.24-39/2013
Dostawa wagi precyzyjnej dla Katedry Agrotechnologii
Dostawy
2013-03-25 AZZP-BB.24-44/2013
Usługa polegająca na montażu i demontażu stoisk wystawienniczych
Usługi
2013-03-22 AZZP-DK.24-42/2013
Dostawa kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu metalograficznego OPTIKA IMM-1
Dostawy
2013-03-21 AZZP-AK.24-37/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Botaniki i Ekologii
Dostawy
2013-03-20 AZZP-DK.24-38/2013
Dostawa i montaż mikroskopów w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-03-18 AZZP-D.24-32/2013
Dostawa projektora wraz z wyposażeniem
Dostawy
2013-03-14 AZZP-K.24-30/2013
Dostawa 17 zestawów komputerowych i 17 licencji oprogramowania w języku polskim przeznaczonego do zastosowań biurowych
Dostawy
2013-03-13 AZZP-DK.24-33/2013
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Usługi
2013-03-06 AZZP-AK.24-29/2013
Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii Zwierząt.
Dostawy
2013-03-04 AZZP-K.24-28/2013
Dostawa wzmacniacza pomiarowego przeznaczonego do współpracy z tensometrycznymi czujnikami siły, tensometrami elektrooporowymi, ekstensometrami oraz czujnikami indukcyjnymi.
Dostawy
2013-03-01 AZZP-AJ.24-027/2013
Świadczenie usług doradztwa w zakresie finansów na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Usługi
2013-02-28 AZZP-MK.24-25/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Inżynierii Biomedycznej
Dostawy
2013-02-22 AZZP-S.24-18/2013
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i komunikacyjnych w Domach Studenckich nr 1F i 2F przy al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2013-02-21 AZZP-MK.24-15/2013
Usługi pocztowe dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2013-02-20 AZZP-BB.24-24/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu
Usługi
2013-02-18 AZZP-K.24-22/2013
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2013-02-18 AZZP-AK.24-21/2013
Dostawa zestawu do odwrotnej transkrypcji i kolagenazy.
Dostawy
2013-02-14 AZZP-D.24-9/2013
Dostawa materiałów biurowych.
Dostawy
2013-02-12 AZZP-AJ.24-016/2013
Dostawa sprzętu komputerowego ( 3 sztuk laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego) w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2013-02-11 AZZP-D.24-12/2013
Dostawa projektora.
Dostawy
2013-02-11 AZZP-BB.24-20/2013
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe oraz targi międzynarodowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy.
Usługi
2013-02-08 AZZP-K.24-19/2013
Dostawa 2 szt. serwerów transmisyjnych i komputera osobistego
Dostawy
2013-02-04 AZZP-K.24-6/2013
Dostawa specjalistycznego sprzętu wspomagającego usprawnianie studentów i doktorantów niepełnosprawnych
Dostawy
2013-01-31 AZZP-AJ.24-014/2013
USŁUGI CATERINGU
Usługi
2013-01-30 AZZP-MK.24-11/2013
Dostawa zautomatyzowanego stanowiska badawczego wraz z oprogramowaniem
Dostawy
2013-01-29 AZZP-AK.24-10/2013
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2013-01-25 AZZP-K.24-13/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-01-24 AZZP-AJ.24-008/2013
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
Usługi
2013-01-21 AZZP-K.24-3/2013
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2013-01-17 AZZP-AJ.24-007/2013
Usługi i dostawy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu Nowa jakość w UTP
Usługi
2013-01-14 AZZP-BB.24-5/2013
Dostawa zestawu materiałów dydaktycznych do szkoleń- w ramach projektu 8.1.1 PO KL.
Dostawy
2013-01-10 AZZP-S.24-4/2013
Systematyczne dostawy olejów
Dostawy
2013-01-03 AZZP-K.24-2/2013
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego laserowego
Dostawy
2013-01-02 AZZP-BB.24-1/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2013/2014
Usługi
2012-12-20 AZZP-S.24-315/2012
Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
Dostawy
2012-12-11 AZZP-AJ.24-313/2012
Dostawa przenośnego przyrządu do analizy drgań 2 sztuki
Dostawy
2012-12-10 AZZP-DK.24-311/2012
Dostawa oprogramowania przeznaczonego do sterowania naukowymi kamerami termowizyjnymi oraz do analizy obrazów i rejestracji sekwencji termowizyjnych w ramach projektu -Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowan
Dostawy
2012-12-10 AZZP-BB.24-310/2012
Dostawa i uruchomienie stanowiska do pomiaru i analizy struktury geometrycznej powierzchni w układzie 2D i 3D
Dostawy
2012-12-10 AZZP-MK.24-312/2012
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2012-12-07 AZZP-D.24-306/2012
Dostawa projektorów.
Dostawy
2012-12-07 AZZP-S.24-308/2012
Systematyczne dostawy olejów
2012-12-05 AZZP-AJ.24-307/2012
Dostawa komputera przenośnego (notebooka).
Dostawy
2012-12-05 AZZP-AJ.24-305/2012
Dostawa pompy ciepła
Dostawy
2012-12-04 AZZP-AJ.24-304/2012
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-12-04 AZZP-K.24-303/2012
Dostawa oprogramowania komputerowego
Dostawy
2012-12-03 AZZP-K.24-302/2012
Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2012-11-30 AZZP-S.24-299/2012
Wykonywanie usługi ochrony mienia i pomieszczeń użytkowych
Usługi
2012-11-29 AZZP-K.24-286/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2012-11-29 AZZP-S.24-273/2012
Zakup aparatury laboratoryjnej i badawczej
Dostawy
2012-11-29 AZZP-AK.24-297/2012
Dostawa skanera, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-29 AZZP-D.24-292/2012
Dostawa mebli laboratoryjnych
Dostawy
2012-11-29 AZZP-DK.24-284/2012
Dostawa bezlustrowego tachimetru skanującego wraz z wyposażeniem w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-29 AZZP-AK.24-298/2012
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-29 AZZP-BB.24-301/2012
Usługa cateringu w ramach realizacji projektu Kujawsko-Pomorskie Szkolenia dla Kujawsko-Pomorskich Przedsiębiorstw i ich Pracowników
Usługi
2012-11-29 AZZP-MK.24-275/2012
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2012-11-29 AZZP-MK.24-287/2012
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Biotechnologii Zwierząt
Dostawy
2012-11-29 AZZP-MK.24-288/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydawnictwa Uczelniane
Dostawy
2012-11-29 AZZP-MK.24-293/2012
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Dostawy
2012-11-29 AZZP-MK.24-294/2012
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
Dostawy
2012-11-29 AZZP-MK.24-295/2012
Dostawa drobnego sprzętu komputerowego
Dostawy
2012-11-29 AZZP-MK.24-296/2012
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2012-11-28 AZZP-AJ.24-290/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i telefonu w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2012-11-28 AZZP-AJ.24-291/2012
Dostawa mebli w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2012-11-27 AZZP-AJ.24-289/2012
Remont pomieszczenia laboratorium Zakładu Podstaw Projektowania Układów Mechatronicznych w budynku 2.3 pom. 421 przy ul. Prof.S.Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2012-11-26 AZZP-AK.24-282/2012
Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-23 AZZP-D.24-264/2012
Dostawa sukcesywna materiałów branży hydraulicznej
Dostawy
2012-11-23 AZZP-D.24-263/2012
Dostawa sukcesywna materiałów branży elektrycznej.
Dostawy
2012-11-22 AZZP-K.24-283/2012
Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych (notebooków)
Dostawy
2012-11-22 AZZP-K.24-285/2012
Dostawa wyposażenia mikroskopu optycznego NIKON ECLIPSE 80i
Dostawy
2012-11-22 AZZP-D.24-255/2012
Dostawa sukcesywna materiałów branży budowlanej
Dostawy
2012-11-21 AZZP-AJ.24-266/2012
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2012-11-21 AZZP-K.24-281/2012
Dostawa stanowiska do badania energochłonności materiału roślinnego bębnowym zespołem tnącym
Dostawy
2012-11-21 AZZP-AK.24-272/2012
Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-21 AZZP-AK.24-271/2012
Dostawa Mebli Biurowych dla Katedry Sztuk Wizualnych WBiIŚ Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-21 AZZP-MK.24-257/2012
Dostawa sprzętu naukowego i badawczego
Dostawy
2012-11-21 AZZP-K.24-254/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2012-11-20 AZZP-BB.24-277/2012
Dostawa lodówki z osobną komorą zamrażania (- 25 stopni C )
Dostawy
2012-11-20 AZZP-DK.24-280/2012
Dostawa i montaż generatora ruchu telekomunikacyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-20 AZZP-DK.24-276/2012
Dostawa i montaż zestawu do oznaczania ciśnienia ssania metodą talerzy ciśnieniowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-20 AZZP-BB.24-278/2012
Dostawa młynka analitycznego
Dostawy
2012-11-20 AZZP-BB.24-279/2012
Dostawa komory badań cieplnych
Dostawy
2012-11-19 AZZP-S.24-259/2012
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
Usługi
2012-11-15 AZZP-AJ.24-265/2012
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dostawy
2012-11-15 AZZP-DK.24-268/2012
Dostawa oprogramowania komputerowego do zastosowań biurowych i naukowo-inżynierskich w ramach projektu -Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn- na UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-15 AZZP-S.24-202/2012
Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
Dostawy
2012-11-15 AZZP-AK.24-248/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Katedry Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Dostawy
2012-11-14 AZZP-DK.24-267/2012
Dostawa pomp ciepła w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-14 AZZP-DK.24-269/2012
Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-13 AZZP-D.24-253/2012
Dostawa defektoskopu ulradźwiękowego
Dostawy
2012-11-12 AZZP-DK.24-260/2012
Dostawa i montaż aparatury pomiarowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-11-12 AZZP-BB.24-261/2012
Dostawa zestawu materiałów dydaktycznych do szkoleń- w ramach projektu 8.1.1 PO KL.
Dostawy
2012-11-12 AZZP-S.24-249/2012
Wykonanie remontu nawierzchni wraz z wykonaniem pochylni jako elementu podjazdu dla studentów niepełnosprawnych do budynku przy ul. Seminaryjnej 3
Roboty budowlane
2012-11-12 AZZP-DK.24-262/2012
Dostawa i montaż zestawów pozwalających na wykonywanie montażu, demontażu i regeneracji układów i obwodów elektronicznych w technologiach BGA, SMD, SMT i przewlekanych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na UTP
Dostawy
2012-11-09 AZZP-S.24-258/2012
Wykonywanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2012-11-07 AZZP-D.24-250/2012
Dostawa zestawu komputerowego
Dostawy
2012-11-07 AZZP-DK.24-256/2012
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
Usługi
2012-11-07 AZZP-MK.24-229/2012
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania
Dostawy
2012-11-06 AZZP-AJ.24-246/2012
Dostawa szafy termostatycznej
Dostawy
2012-11-06 AZZP-K.24-252/2012
Dostawa kserokopiarki
Dostawy
2012-11-05 AZZP-K.24-241/2012
Dostawa twardościomierza uniwersalnego do pomiarów metodami Vickersa, Rockwella, oraz Brinella.
Dostawy
2012-11-03 AZZP-S.24-237/2012
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2012-10-31 AZZP-BB.24-248/2012
dostawa zestawu materiałów dydaktycznych do szkoleń w ramach projektu 8.1.1 PO KL
Dostawy
2012-10-31 AZZP-K.24-242/2012
Dostawa urzadzeń do przetwarzania tworzyw polimerowych
Dostawy
2012-10-31 AZZP-AK.24-233/2012
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE.
Usługi
2012-10-29 AZZP-K.24-247/2012
Dostawa 30 szt. komputerów osobistych
Dostawy
2012-10-26 AZZP-BB.24-244/2012
Usługi w zakresie organizacji przejazdu na targi międzynarodowe EUROTIER w Hanowerze
Usługi
2012-10-26 AZZP-BB.24-245/2012
Usługi w zakresie redakcji wydawniczej i druku publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego
Usługi
2012-10-26 AZZP-AK.24-235/2012
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-26 AZZP-AK.24-232/2012
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-25 AZZP-K.24-239/2012
Dostawa aparatury badawczej dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2012-10-25 AZZP-BB.24-243/2012
Dostawa myjki ultradźwiękowej
Dostawy
2012-10-25 AZZP-AK.24-231/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Dostawy
2012-10-24 AZZP-DK.24-238/2012
Dostawa i montaż komory klimatycznej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-23 AZZP-MK.24-236/2012
Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego
Dostawy
2012-10-22 AZZP-DK.24-234/2012
Dostawa aparatury badawczej i analizującej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-22 AZZP-K.24-227/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2012-10-22 AZZP-S.24-225/2012
Wykonywanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2012-10-18 AZZP-AK.24-222/2012
Dostawa zestawu do izolacji DNA.
Dostawy
2012-10-18 AZZP-AK.24-223/2012
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych firmy A&A Biotechnology dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-17 AZZP-DK.24-230/2012
Dostawa komputera typu notebook w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-16 AZZP-K.24-224/2012
Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych (notebooków)
Dostawy
2012-10-16 AZZP-DK.24-226/2012
Dostawa i montaż aparatury pomiarowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-16 AZZP-MK.24-216/2012
Dostawa sprzętu naukowego i badawczego
Dostawy
2012-10-16 AZZP-BB.24-228/2012
Dostawa i montaż aparatu dynamicznego analizatora mechanicznego DMTA do Regionalnego Laboratorium Polimerów i Tworzyw Polimerowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w
Dostawy
2012-10-15 AZZP-MK.24-219/2012
Dostawy w zakresie promocji projektu Dydaktyka a praktyka
Dostawy
2012-10-15 AZZP-S.24-221/2012
Dostawa i montaż wielokanałowego systemu do pomiaru i prezentacji wyników badań
Dostawy
2012-10-12 AZZP-K.24-215/2012
Dostawa kamer termowizyjnych.
Dostawy
2012-10-11 AZZP-K.24-214/2012
Dostawa oprogramowania komputerowego do matematycznych obliczeń inżynierskich.
Dostawy
2012-10-11 AZZP-D.24-213/2012
Dostawa papieru do drukarek i kopiarek.
Dostawy
2012-10-11 AZZP-MK.24-210/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2012-10-11 AZZP-AK.24-206/2012
Dostawa zestawu odczynników do przeprowadzania elektroforezy MSSCP w urządzeniu DNAPointer oraz wybarwienia jednoniciowych kwasów nukleinowych w żelach poliakrylamidowych dla Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2012-10-11 AZZP-AK.24-209/2012
Dostawa wzorców i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dla Uniwersytetu Techniczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2012-10-10 AZZP-AJ.24-200/2012
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
Usługi
«

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.