Aktualnie prowadzone postępowania

Data ogłoszeniaNr postępowaniaNazwaKategoria
2021-01-01 2021
Zamówienia publiczne od 01.01.2021 r.
Dostawy
2020-12-31 AZZP.243.102.2020
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-12-31 AZZP.243.105.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierzą
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-12-31 AZZP.243.064.2020
Dostawa elementów adaptacyjnych i osłonowych do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-12-30 AZZP.243.103.2020
Wynajem ramienia pomiarowego w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Usługi
2020-12-14 AZZP.243.100.2020
Dostawa komory do badania palności
Dostawy
2020-12-09 AZZP.243.094.2020
Świadczenie usługi wydruku centralnego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszcz
Usługi
2020-12-07 AZZP.243.101.2020
Dostawa centrum obrobkowego tokarskiego z napędzanymi narzędziami
Dostawy
2020-11-27 AZZP.243.099.2020
Dostawa stanowisk badawczych do badań numerycznych wraz z pakietem oprogramowania badawczego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2020-11-24 AZZP.243.093.2020
Dostawa komory lakierniczej wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do istniejącej instalacji
Dostawy
2020-11-23 AZZP.243.095.2020
Dostawa reometru kapilarnego
Dostawy
2020-11-20 AZZP.243.097.2020
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
Uslugi spoleczne
2020-11-18 AZZP.243.098.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-11-09 AZZP.243.092.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-11-09 AZZP.243.084.2020
Dostawa systemu konferencyjnego obsługującego 35 uczestników, zintegrowanego z systemem do archiwizacji audio i video oraz systemem głosowania i wideokonferencji.
Dostawy
2020-10-29 AZZP.243.091.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-10-29 AZZP.243.090.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-10-26 AZZP.243.083.2020
Dostawa analizatora termograwimetrycznego sprzężonego ze spektrofotometrem w podczerwieni
Dostawy
2020-10-26 AZZP.243.087.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-10-22 AZZP.243.089.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-10-20 AZZP.243.086.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP
Dostawy
2020-10-20 AZZP.243.088.2020
Dostawa sprzętu do modernizacji sieci bezprzewodowej UTP
Dostawy
2020-10-20 AZZP.243.074.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-10-20 AZZP.243.078.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-10-19 AZZP.243.082.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-10-16 AZZP.243.081.2020
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
Dostawy
2020-10-14 AZZP.243.080.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-10-14 AZZP.243.073.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-10-13 AZZP.243.075.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-10-09 AZZP.243.079.2020
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-10-05 AZZP.243.076.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-10-01 AZZP.243.067.2020
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2020-09-22 AZZP.243.072.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki UTP
Dostawy
2020-09-22 AZZP.243.069.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Dostawy
2020-09-21 AZZP.243.068.2020
Dostawa wytłaczarki dwuślimakowej z wyposażeniem.
Dostawy
2020-09-18 AZZP.243.071.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania w ramach Projektu AGRICORE nr 816078 realizowanego w ramach Programu Ramowego UE HORYZONT 2020
Dostawy
2020-09-18 AZZP.243.070.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-09-18 AZZP.243.065.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
Dostawy
2020-09-15 AZZP.243.066.2020
Dostawa urządzeń przenośnych typu tablet dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2020-09-15 AZZP.243.063.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-09-04 AZZP.243.062.2020
Dostawa niskopróżniowego skaningowego mikroskopu elektronowego
Dostawy
2020-08-19 AZZP.243.061.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2020-08-18
2020-08-17 AZZP.243.060.2020
Dostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowej
Dostawy
2020-08-10 AZZP.243.059.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-08-06 AZZP.243.056.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2020-07-31 AZZP.243.051.2020
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r
Dostawy
2020-07-30 AZZP.243.047.2020
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Usługi
2020-07-27 AZZP.243.057.2020
Remont malarski segmentów mieszkalnych i pomieszczeń wspólnych VII i VIII piętra w Domu Studenta nr 1 ul. Al. Profesora Sylwestra Kaliskiego 12
Roboty budowlane
2020-07-23 AZZP.243.058.2020
Dostawa laptopów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2020-07-22 AZZP.243.053.2020
Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
Usługi
2020-07-22 AZZP.243.055.2020
Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.
Usługi
2020-07-17 AZZP.243.054.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-07-15 AZZP.243.042.2020
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2020-07-13 AZZP.243.052.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w
Dostawy
2020-07-10 AZZP.243.046.2020
Dostawa sukcesywna nieukorzenionych mikrosadzonek 190 genotypów roślin
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-07-09 AZZP.243.050.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-07-08 AZZP.243.048.2020
Dostawa napędu liniowego do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-07-08 AZZP.243.049.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-07-07 AZZP.243.039.2020
Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.
Usługi
2020-07-06 AZZP.243.043.2020
Dostawa i montaż ściany multimedialnej
Dostawy
2020-07-02 AZZP.243.045.2020
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-06-29 AZZP.243.044.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-06-18 AZZP.243.041.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową
Dostawy
2020-06-10 AZZP.243.38.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-06-04 AZZP.243.40.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2020-05-29 AZZP.243.037.2020
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-05-29 AZZP.243.035.2020
Dostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowych
Dostawy
2020-05-29 AZZP.243.036.2020
Dostawa oleju napędowego
Dostawy
2020-05-22 AZZP.243.033.2020
Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Dostawy
2020-05-22 AZZP.243.034.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-05-15 AZZP.243.032.2020
Zakup bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowych
Dostawy
2020-05-13 AZZP.243.031.2020
Dostawa elementów naczepy hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Dostawy
2020-05-11 AZZP.243.026.2020
Przygotowanie i produkcja materiałów multimedialnych dla 5 (pięciu) kursów MOOC (ang. Massive Open Online Courses) w języku polskim oraz 1 (jednego) kursu MOOC w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski, w ramach Zad.1 Stworzenie 6 masowych o
Usługi
2020-05-07 AZZP.243.025.2020
Dostawa oleju napędowego
Dostawy
2020-04-30 AZZP.243.030.2020
Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2020-04-21 AZZP.243.028.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-04-16 AZZP.243.27.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-04-08 AZZP.243.024.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-04-03 AZZP.243.018.2020
Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2020-03-30 AZZP.243.021.2020
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-03-25 AZZP.243.022.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierzą
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-03-24 AZZP.243.019.2020
Dostawa oraz montaż systemu do precyzyjnego, bezobsługowego nawadniania deszczownią mostową poruszającą się frontalnie z systemem precyzyjnego nawadniania
Dostawy
2020-03-20 AZZP.243.020.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-02-27 AZZP.243.015.2020
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
Usługi
2020-02-18 AZZP.243.013.2020
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33
Usługi
2020-02-12 AZZP.243.012.2020
Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego, modułowego systemu ram nośnych do montażu siłowników hydraulicznych z osprzętem
Dostawy
2020-02-07 AZZP.243.011.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-02-06 AZZP.243.9.2020
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2020-02-04 AZZP.243.005.2020
Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2020-01-30 AZZP.243.10.2020
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2020-01-27 AZZP.243.006.2020
Dostawy sukcesywne oleju napędowego i opałowego
Dostawy
2020-01-23 AZZP.243.007.2020
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2020-01-20 AZZP.243.3.2020
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Laboratorium Jakości Pasz i Surowców Zwierzęcych
Zamowienia z dziedziny nauki
2020-01-17 AZZP.243.004.2020
Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
Roboty budowlane
2020-01-16 AZZP.243.001.2020
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Uslugi spoleczne
2020-01-14 AZZP.243.002.2020
Dostawa aparatury pomiarowej
Dostawy
2019-12-13 AZZP.243.84.2019
Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Dostawy
2019-12-04 AZZP.243.102.2019
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
Dostawy
2019-11-29 AZZP.243.100.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-11-29 AZZP.243.96.2019
Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
Usługi społeczne
2019-11-29 AZZP.243.101.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Uczelni w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2019-11-26 AZZP.243.99.2019
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
Dostawy
2019-11-20 AZZP.243.98.2019
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-11-14 AZZP.243.85.2019
Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Dostawy
2019-11-14 AZZP.243.95.2019
Dostawa sprzętu do modernizacji sieci bezprzewodowej UTP
Dostawy
2019-11-13 AZZP.243.94.2019
Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”
Dostawy
2019-11-13 AZZP.243.93.2019
Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki
Dostawy
2019-11-08 AZZP.243.90.2019
Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2019-11-05 AZZP.243.91.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności n
Dostawy
2019-10-31 AZZP.243.89.2019
Dostawa urządzenia do badania właściwości mechanicznych oraz cech strukturalnych jaj oraz produktów mięsnych
Dostawy
2019-10-31 AZZP.243.92.2019
Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”
Dostawy
2019-10-29 AZZP.243.81.2019
Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2019-10-25 AZZP.243.87.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-10-25 AZZP.243.83.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-10-23 AZZP.243.86.2019
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2019-10-17 AZZP.243.82.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-10-16 AZZP.243.80.2019
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechaniczne
Dostawy
2019-10-15 AZZP.243.79.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierzą
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-10-10 AZZP.243.78.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-10-10 AZZP.243.77.2019
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-10-09 AZZP.243.67.2019
System IT do zarządzania uczelnią - dostawa narzędzia kontroli dostępu NAC
Dostawy
2019-10-04 AZZP.243.76.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-10-03 AZZP.243.75.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2019-10-02 AZZP.243.74.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-10-02 AZZP.243.66.2019
Dostawa monitorów multimedialnych
Dostawy
2019-10-01 AZZP.243.72.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2019-10-01 AZZP.243.73.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-09-26 AZZP.243.71.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki
Dostawy
2019-09-17 AZZP.243.68.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-09-16 AZZP.243.69.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-09-12 AZZP.243.64.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-09-10 AZZP.243.65.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2019-09-10 AZZP.243.60.2019
Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia instruktorskiego z zakresu prowadzenia zajęć z pilotowania dronów
Uslugi spoleczne
2019-09-03 AZZP.243.56.2019
Remont elewacji budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ulicy Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2019-08-30 AZZP.243.53.2019
Dostawa mikrotomografu komputerowego
Dostawy
2019-08-30 AZZP.243.62.2019
Dostawa dynamicznego analizatora termomechanicznego (DMA) wraz z wyposażeniem
Dostawy
2019-08-29 AZZP.243.63.2019
Dostawa fantomów psów
Dostawy
2019-08-28 AZZP.243.61.2019
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji budowy budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2019-08-26 AZZP.243.59.2019
Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii
Dostawy
2019-08-21 AZZP.243.57.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-08-09 AZZP.243.58.2019
Dostawa fantomów, modeli oraz szkieletów zwierząt dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2019-08-01 AZZP.243.55.2019
Wykonywanie usług sprzątania w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
Usługi
2019-07-31 AZZP.243.48.2019
Dostawa infrastruktury serwerowej
Dostawy
2019-07-30 AZZP.243.52.2019
Dostawa systemu ultrasonicznego do badań zmęczeniowych
Dostawy
2019-07-23 AZZP.243.49.2019
Dostawa programu komputerowego do symulacji odkształceń struktur spawanych
Dostawy
2019-07-22 AZZP.243.50.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-07-16 AZZP.243.51.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-06-25 AZZP.243.47.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-06-14 AZZP.243.46.2019
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym i socjalnym
Roboty budowlane
2019-06-13 AZZP.243.45.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-06-11 AZZP.243.44.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-05-31 AZZP.243.40.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Wymagania systemu zarządzan
Usługi
2019-05-30 AZZP.243.43.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-05-23 AZZP.243.42.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-05-21 AZZP.243.36.2019
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2019-05-16 AZZP.243.38.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Analizy zagrożeń i ocena ry
Usługi
2019-05-16 AZZP.243.37.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – Chromatografii cieczowej HPLC
Usługi
2019-05-16 AZZP.243.39.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku technologii żywności i żywienie człowieka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Auditor Wewnętrzny Systemu
Usługi
2019-05-15 AZZP.243.41.2019
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2019-05-06 AZZP.243.31.2019
Remont ogólnobudowlany pokoi studenckich i ciągów komunikacyjnych wraz z dostawą i montażem stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta
Roboty budowlane
2019-04-29 AZZP.243.32.2019
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Roboty budowlane
2019-04-29 AZZP.243.35.2019
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-04-18 AZZP.243.30.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Kontrola finansowo-księgowa”
Usługi
2019-04-18 AZZP.243.33.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Obsługa kadrowo-płacowa”
Usługi
2019-04-18 AZZP.243.34.2019
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”
Usługi
2019-04-15 AZZP.243.26.2019
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia osób w zakresie przygotowanie kandydatów na I stopień certyfikacji zawodu księgowego wraz z egzaminem
Usługi
2019-04-15 AZZP.243.27.2019
Przeprowadzenie licencjonowanych warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn i Transport
Uslugi
2019-04-15 AZZP.243.28.2019
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami wg metodologii PMI/IPMA/Prince 2 dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2019-04-15 AZZP.243.29.2019
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2019-04-10 AZZP.243.25.2019
Dostawa urządzeń drukujących
Dostawy
2019-04-08 AZZP.243.21.2019
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laboratoryjnych wraz z egzaminem dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii - Dobra Praktyka Laboratoryjna
Usługi
2019-04-05 AZZP.243.24.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-03-29 AZZP.243.19.2019
Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Dostawy
2019-03-25 AZZP.243.23.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-03-22 AZZP.243.22.2019
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-03-21 AZZP.243.17.2019
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2019-03-14 AZZP.243.20.2019
Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-03-06 AZZP.243.16.2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
Dostawy
2019-03-05 AZZP.243.18.2019
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
Usługi
2019-03-01 AZZP.243.15.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-02-25 AZZP.243.13.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Roboty budowlane
2019-02-14 AZZP.243.11.2019
Adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9
Roboty budowlane
2019-02-14 AZZP.243.12.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-02-08 AZZP.243.6.2019
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33
Usługi
2019-02-07 AZZP.243.10.2019
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Uslugi spoleczne
2019-02-04 AZZP.243.7.2019
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2019-01-30 AZZP.243.08.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Roboty budowlane
2019-01-22 AZZP.243.2.2019
Dostawa aparatury do badań termodesorpcji z powierzchni próbki
Dostawy
2019-01-18 AZZP.243.05.2019
Świadczenie usługi wydruku centralnego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2019-01-15 AZZP.243.4.2019
Dostawa oleju napędowego i opałowego
Dostawy
2019-01-11 AZZP.243.3.2019
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV”
Zamowienia z dziedziny nauki
2019-01-03 AZZP.243.1.2019
Usługi pocztowe i kurierskie dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na lata 2019 – 2021
Uslugi spoleczne
2018-12-31 AZZP.243.89.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych”
Usługi
2018-12-27 AZZP.243.85.2018
Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. projektu:„Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego” nr projektu POIS.01.03.01.-00-0007/16-01
Dostawy
2018-12-21 AZZP.243.81.2018
Usługa prowadzenia zajęć w zakresie prawa lotniczego, meteorologii, nawigacji, budowy i aerodynamiki BSP
Usługi
2018-12-20 AZZP.243.88.2018
Dostawa licencji pozwalającej uruchomić 2 procesorowy system przeznaczony do obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią"
Dostawy
2018-12-14 AZZP.243.86.2018
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
Roboty budowlane
2018-12-11 AZZP.243.84.2018
Dostawa licencji na oprogramowanie przeznaczone do zarządzania bazami danych w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią
Dostawy
2018-12-07 AZZP.243.83.2018
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
Dostawy
2018-11-29 AZZP.243.82.2018
Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2018-11-28 AZZP.243.80.2018
Remont ogólnobudowlany dwóch segmentów mieszkalnych w Domu Studenta nr 1F
Roboty budowlane
2018-11-27 AZZP.243.79.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
Uslugi spoleczne
2018-11-23 AZZP.243.75.2018
Dostawa mikroskopu odwróconego fluorescencyjnego
Dostawy
2018-11-22 AZZP.243.76.2018
Dostawa sukcesywna nieukorzenionych mikrosadzonek 14 genotypów roślin
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-11-22 AZZP.243.77.2018
Dostawa licencji do obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych
Dostawy
2018-11-09 AZZP.243.72.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-11-08 AZZP.243.73.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-11-08 AZZP.243.74.2018
Dostawa laptopów dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-11-02 AZZP.243.69.2018
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-10-31 AZZP.243.71.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
Dostawy
2018-10-31 AZZP.243.70.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Dostawy
2018-10-26 AZZP.243.68.2018
Dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP
Dostawy
2018-10-26 AZZP.243.66.2018
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
Dostawy
2018-10-23 AZZP.243.65.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-10-22 AZZP.243.67.2018
Dostawa laptopów dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-10-19 AZZP.243.63.2018
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Roboty budowlane
2018-10-18 AZZP.243.64.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2018-10-17 AZZP.243.61.2018
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP
Dostawy
2018-10-15 AZZP.243.62.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP
Dostawy
2018-10-12 AZZP.243.58.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-10-11 AZZP.243.60.2018
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Oraganizacyjnych UTP
Dostawy
2018-10-10 AZZP.243.57.2018
Dostawa sukcesywna papieru do drukarek i kopiarek
Dostawy
2018-10-10 AZZP.243.59.2018
Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji poprzez wymianę drzwi w holu budynku 2.1
Roboty budowlane
2018-09-28 AZZP.243.56.2018
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
Roboty budowlane
2018-09-27 AZZP.243.55.2018
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r
Dostawy
2018-09-25 AZZP.243.54.2018
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach 2.1 i Audytorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7
Usługi
2018-09-21 AZZP.243.47.2018
Przeprowadzenie warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów I i II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transport w ramach projektu
Usługi
2018-09-13 AZZP.243.53.2018
Dostawa komputerów przenośnych
Dostawy
2018-09-07 AZZP.243.51.2018
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu pilotażu dronów w ramach projektu pn. „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA–kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów UTP i efektywnego zarządzania uczelnią
Usługi
2018-09-07 AZZP.243.49.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo”
Usługi
2018-09-04 AZZP.243.52.2018
Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
Roboty budowlane
2018-08-30 AZZP.243.50.2018
Dostawa wyposażenia w ramach działania pn.: „Utworzenie sali badawczej z zapleczem z zakresu zoofizjoterapii zwierząt”
Dostawy
2018-08-29 AZZP.243.44.2018
Dostawy broszur naukowo-badawczych i ulotek patentowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” realizowanego przez konsorcjum UTP i UKW
Dostawy
2018-08-23 AZZP.243.46.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-08-23 AZZP.243.48.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Usługi
2018-08-22 AZZP.243.45.2018
Remont sufitu podwieszonego w skrzydłach bocznych holu głównego budynku 2.1 oraz łącznikach do budynków 2.2 i 2.6
Roboty budowlane
2018-08-07 AZZP.243.43.2018
Dostawa urządzenia przenośnego typu tablet
Dostawy
2018-08-06 AZZP.243.42.2018
Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
Roboty budowlane
2018-07-26 AZZP.243.40.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Usługi
2018-07-26 AZZP.243.41.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
Usługi
2018-07-24 AZZP.243.39.2018
Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2018-07-13 AZZP.243.38.2018
Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.6 i 2.7
Roboty budowlane
2018-07-05 AZZP.243.37.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-06-29 AZZP.243.36.2018
Remont ogólnobudowlany segmentów mieszkalnych pokoi studenckich X piętra, remont ciągów komunikacyjnych, dostawa i montaż stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1F i 2F
Roboty budowlane
2018-06-26 AZZP.243.35.2018
Dostawa mikroskopu badawczego
Dostawy
2018-06-22 AZZP.243.34.2018
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2018-06-21 AZZP.243.31.2018
Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
Roboty budowlane
2018-06-20 AZZP.243.33.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”
Usługi
2018-06-15 AZZP.243.32.2018
Dostawa odczynników do biologii molekularnej
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-06-11 AZZP.243.28.2018
Dostawa kombajnu poletkowego
Dostawy
2018-06-06 AZZP.243.30.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-06-04 AZZP.243.29.2018
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Dostawy
2018-05-18 AZZP.243.27.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
Roboty budowlane
2018-05-15 AZZP.243.26.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Roboty budowlane
2018-05-14 AZZP.243.24.2018
Dostawa zestawu do pomiarów liczników i jakości energii elektrycznej
Dostawy
2018-05-09 AZZP.243.25.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-04-30 AZZP.243.19.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2018-04-27 AZZP.243.22.2018
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2018-04-27 AZZP.243.23.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Roboty budowlane
2018-04-19 AZZP.243.21.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
Roboty budowlane
2018-04-18 AZZP.243.20.2018
Dostawa sieczkarni samojezdnej
Dostawy
2018-04-13 AZZP.243.18.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2018-04-12 AZZP.243.16.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Roboty budowlane
2018-04-06 AZZP.243.17.2018
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-03-28 AZZP.243.15.2018
Swiadczenie usług cateringowych
Uslugi spoleczne
2018-03-20 AZZP.243.14.2018
Modernizacja instalacji grzewczej z wymianą węzła w budynkach B, C i D ul. Sucha
Roboty budowlane
2018-03-16 AZZP.243.11.2018
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-03-16 AZZP.243.13.2018
Dostawa i montaż kabiny z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2018-03-14 AZZP.243.12.2018
Dostawa sukcesywna polimerazy do reakcji Long Range PCR.
Zamowienia z dziedziny nauki
2018-03-02 AZZP.243.8.2018
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoj
Usługi
2018-03-02 AZZP.243.9.2018
Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
Roboty budowlane
2018-02-16 AZZP.243.7.2018
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2018-02-08 AZZP.243.5.2018
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2018-02-07 AZZP.243.6.2018
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2018-02-01 AZZP.243.4.2018
Termomodernizacja budynków naukowo – dydaktycznych B, C i D
Roboty budowlane
2018-01-15 AZZP.243.3.2018
Dostawa oleju napędowego i opałowego
Dostawy
2018-01-12 AZZP.243.1.2018
Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.2 i 2.3
Roboty budowlane
2018-01-11 AZZP.243.002.2018
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
Dostawy
2017-12-22 AZZP.243.93.2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2017-12-15 AZZP.243.108.2017
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
Uslugi spoleczne
2017-12-12 AZZP.243.110.2017
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
Usługi
2017-12-11 AZZP.243.109.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-12-11 AZZP.243.107.2017
Opracowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych
Usługi
2017-11-23 AZZP.243.96.2017
Przeprowadzenie konserwatoriów terenowych jako dodatkowych zajęć praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej
Usługi
2017-11-23 AZZP.243.97.2017
Przeprowadzenie warsztatów i certyfikowanych szkoleń z zakresu seksowania różnych gatunków drobiu dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Usługi
2017-11-17 AZZP.243.106.2017
Dostawa platformy symulacyjnej sprzętowo-programowej wspierającej prowadzenie badań naukowych
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.102.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.103.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.104.2017
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
Dostawy
2017-11-16 AZZP.243.105.2017
Dostawa komputerów używanych
Dostawy
2017-11-14 AZZP.243.98.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-11-08 AZZP.243.99.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2017-11-07 AZZP.243.101.2017
Dostawa komputerów stacjonarnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-11-06 AZZP.243.92.2017
Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2017-10-31 AZZP.243.94.2017
Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-10-31 AZZP.243.95.2017
Dostawa stanowiska do analiz proteomicznych wraz z jednostkami sterującymi dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2017-10-26 AZZP.243.91.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
Dostawy
2017-10-26 AZZP.243.93.2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Uslugi
2017-10-25 AZZP.243.53.2017
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
Roboty budowlane
2017-10-20 AZZP.243.90.2017
Dostawa spektrofotometru wraz z jednostką sterującą oraz oprogramowaniem sterującym
Dostawy
2017-10-18 AZZP.243.88.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2017-10-13 AZZP.243.89.2017
Dostawa chromatografu gazowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-10-12 AZZP.243.87.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych producenta New English BioLabs
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-10-12 AZZP.243.79.2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wyników badań naukowych, Design Thinking oraz Business Model Canvas
Usługi
2017-10-11 AZZP.243.82.2017
Dostawa elementów do posiadanego sprzętu pomiarowego Kistler dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2017-10-10 AZZP.243.76.2017
Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
Dostawy
2017-10-06 AZZP.243.86.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2017-10-05 AZZP.243.84.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-10-05 AZZP.243.85.2017
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2017-10-04 AZZP.243.83.2017
Dostawa oprogramowania i komputera sterującego do prowadzenia badań zmęczeniowych
Dostawy
2017-10-02 AZZP.243.75.2017
Dostawa odczynników do badania krwi – testy ELISA
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-09-26 AZZP.243.80.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-09-26 AZZP.243.81.2017
Dostawa notebooków na potrzeby programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”
Dostawy
2017-09-15 AZZP.243.77.2017
Dostawa reflektometrów optycznych
Dostawy
2017-09-15 AZZP.243.78.2017
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2017-09-14 AZZP.243.72.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-09-14 AZZP.243.74.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-09-12 AZZP.243.73.2017
Dostawa używanego sprzętu komputerowego
Dostawy
2017-09-11 AZZP.243.71.2017
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
Dostawy
2017-09-11 AZZP.243.70.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 3.1 i 3.2
Roboty budowlane
2017-09-05 AZZP.243.69.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2017-08-29 AZZP.243.68.2017
Dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2017-08-21 AZZP.243.66.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-08-17 AZZP.243.65.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2017-08-16 AZZP.243.62.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2017-08-14 AZZP.243.67.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2017-08-10 AZZP.243.64.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-08-08 AZZP.243.61.2017
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2017-08-04 AZZP.243.63.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 2.5 dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Roboty budowlane
2017-08-03 AZZP.243.57.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt .
Dostawy
2017-08-03 AZZP.243.59.2017BB
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-08-03 AZZP.243.60.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
Dostawy
2017-08-02 AZZP.243.43.2017
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Usługi
2017-07-25 AZZP.243.58.2017BB
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-07-11 AZZP.243.56.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2017-07-11 AZZP.243.54.2017
Dostawa tapczanów i krzeseł dla Domów Studenta
Dostawy
2017-07-06 AZZP.243.55.2017
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2017-07-06 AZZP.243.48.2017
Dostawa sukcesywna materiałów remontowych i eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, metalowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne
Dostawy
2017-06-27 AZZP.243.52.2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-06-21 AZZP.243.46.2017
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej ppoż., malowanie elewacji budynków Domu Studenta nr 1 i nr 2 ul. Koszarowa 9 i 9A
Roboty budowlane
2017-06-21 AZZP.243.51.2017
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i nr 2 al. Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2017-06-20 AZZP.243.49.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/335/1-2 przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy (działki nr ewid. 72/1, 72/3, 72/4, obręb 84).
Roboty budowlane
2017-06-20 AZZP.243.47.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2017-06-19 AZZP.243.45.2017
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco IronPort o 1 rok
Dostawy
2017-06-14 AZZP.243.50.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Informatyki
Dostawy
2017-06-09 AZZP.243.44.2017BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej
Dostawy
2017-06-02 AZZP.243.40.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2017-05-31 AZZP.243.42.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
Dostawy
2017-05-30 AZZP.243.41.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych, przeciwciał nieznakowanych, odczynników do immunohistochemii i mikroskopii dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-05-25 AZZP.243.38.2017
Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Działu Promocji
Dostawy
2017-05-25 AZZP.243.36.2017
Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego
Dostawy
2017-05-19 AZZP.243.28.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2017-05-18 AZZP.243.37.2017
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych, przeciwciał nieznakowanych, odczynników do immunohistochemii i mikroskopii dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-05-17 AZZP.243.27.2017
Wykonywanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy.
Usługi
2017-05-15 AZZP.243.22.2017
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami wg metodologii PMI/IPMA/Prince 2 dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-05-12 AZZP.243.35.2017
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-05-11 AZZP.243.33.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2017-05-10 AZZP.243.32.2017
Dostawa sukcesywna odczynników producenta Life Technologies
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-05-10 AZZP.243.34.2017
Dostawa materiałów promocyjnych dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2017-04-28 AZZP.243.31.2017
Dostawa ciągnika rolniczego
Dostawy
2017-04-28 AZZP.243.23.2017BB
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji miękkich (warsztaty interpersonalne) dla studentów II stopnia kierunków Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-04-25 AZZP.243.30.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego XPRIMER, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Usługi
2017-04-20 AZZP.243.25.2017
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2017-04-19 AZZP.243.29.2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-04-14 AZZP.243.26.2017
Dostawa przeciwciał nieznakowanych do Western blot
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-04-13 AZZP.243.21.2017
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-04-11 AZZP.243.24.2017BB
Przeprowadzenie licencjonowanych warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów II stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn i Transport
Usługi
2017-04-11 AZZP.243.20.2017
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ( zadanie 1) ubezpieczenie komunikacyjne ( zadanie 2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2017-03-10 AZZP.243.17.2017
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Dostawy
2017-03-09 AZZP.243.18.2017
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2017-02-28 AZZP.243.15.2017
Dostawa sukcesywną odczynników i materiałów zużywalnych do analiz molekularnych
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-02-28 AZZP.243.10.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach programu MNiSW Uniwersytet Młodego Odkrywc
Dostawy
2017-02-28 AZZP.243.11.2017BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Karier
Dostawy
2017-02-22 AZZP.243.16.2017
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu korekcji racic u krów dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Usługi
2017-02-22 AZZP.243.14.2017BB
Swiadczenie uslug cateringowych
Uslugi spoleczne
2017-02-14 AZZP.243.9.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego DOCUSAFE, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Usługi
2017-02-09 AZZP.243.5.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-02-09 AZZP.243.6.2017
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2017-02-08 AZZP.243.7.2017
Dostawa sukcesywną odczynników do hodowli komórkowej
Zamowienia z dziedziny nauki
2017-02-06 AZZP.243.8.2017
Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP, eksploatowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Usługi
2017-01-19 AZZP.243.4.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia
Usługi
2017-01-11 AZZP.243.3.2017BB
Dostawa oleju napędowego i opałowego
Dostawy
2017-01-05 AZZP.243.2.2017
Przeprowadzenie kursu inseminacji bydła i trzody chlewnej dla studentów ostatnich IV semestrów studiów I stopnia, kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Usługi
2017-01-05 AZZP.243.1.2017
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, dla studentów ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku kształcenia Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Usługi
2016-12-05 AZZP.243.139.2016
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią)
Usługi
2016-12-01 AZZP.243.138.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2016-11-30 AZZP.243.134.2016BB
Dostawa ksenonowej komory starzeniowej
Dostawy
2016-11-28 AZZP.243.137.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-23 AZZP.243.135.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-21 AZZP.243.131.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-21 AZZP.243.133.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2016-11-18 AZZP.243.132.2016
Dostawa odczynników do hodowli komórkowej
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-11-18 AZZP.243.125.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-16 AZZP.243.127.2016
Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2016-11-15 AZZP.243.130.2016BB
Dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb dydaktycznych.
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.119.2016
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.124.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.126.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2016-11-10 AZZP.243.121.2016
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2016-11-10 AZZP.243.128.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-11-09 AZZP.243.129.2016
Dostawa zestawów do diagnostyki molekularnej bakterii i grzybów patogennych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-11-07 AZZP.243.123.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-11-02 AZZP.243.122.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-11-02 AZZP.243.118.2016
Dostawa laptopa dla Wydziały Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2016-10-28 AZZP.243.120.2016BB
Dostawa zestawu do badania oporności skośnej i powierzchniowej
Dostawy
2016-10-27 AZZP.243.117.2016
Dostawa sukcesywną odczynników do hodowli komórkowych i analizy białek sekrecyjnych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-10-25 AZZP.243.116.2016
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2016-10-25 AZZP.243.110.2016BB
Dostawa termostatu z pompą ssąco-tłoczącą i łaźnią
Dostawy
2016-10-24 AZZP.243.115.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
Roboty budowlane
2016-10-24 AZZP.243.113.2016
Dostawa zestawów do diagnostyki molekularnej bakterii i grzybów patogennych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-10-20 AZZP.243.114.2016BB
Świadczenie usług cateringowych dla słuchaczy studiów Międzynarodowy Inżynier Spawalnik
Uslugi spoleczne
2016-10-18 AZZP.243.111.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
Roboty budowlane
2016-10-17 AZZP.243.112.2016BB
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkania Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Działów Nauki
Uslugi spoleczne
2016-10-06 AZZP.243.108.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-10-06 AZZP.243.109.2016BB
Świadczenie usług cateringowych na II Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w dniach 12-14.10.2016r.
Uslugi spoleczne
2016-10-04 AZZP.243.105.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
Roboty budowlane
2016-10-04 AZZP.243.106.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-10-04 AZZP.243.107.2016
Remont klatek schodowych w budynku „A” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-10-03 AZZP.243.104.2016
Dostawa oprogramowania do zastosowań biurowych
Dostawy
2016-09-29 AZZP.243.102.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
Roboty budowlane
2016-09-29 AZZP.243.99.2016
Dostawa bioreaktora laboratoryjnego do hodowli komórkowych
Dostawy
2016-09-22 AZZP.243.101.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
Dostawy
2016-09-19 AZZP.243.100.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2016-09-15 AZZP.243.98.2016
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań dydaktycznych
Dostawy
2016-09-15 AZZP.243.96.2016
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2016-09-14 AZZP.243.97.2016
Rozbiórka dwóch budynków technicznych na terenie nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 33 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-09-12 AZZP.243.95.2016
SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA PAPIERU
Dostawy
2016-09-09 AZZP.243.88.2016BB
Dostawa wyposażenia do maszyny INSTRON ElectroPuls E3000LT
Dostawy
2016-09-09 AZZP.243.94.2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2016-09-07 AZZP.243.87.2016BB
Dostawa komponentów do budowy siłomierza
Dostawy
2016-09-05 AZZP.243.93.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-09-05 AZZP.243.92.2016
Dostawa komputerów dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-09-05 AZZP.243.91.2016
Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Dostawy
2016-09-02 AZZP.243.83.2016BB
Świadczenie usług cateringowych na VII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym
Uslugi spoleczne
2016-08-26 AZZP.243.85.2016
Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Roboty budowlane
2016-08-26 AZZP.243.90.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
Roboty budowlane
2016-08-26 AZZP.243.86.2016
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Informatyki
Dostawy
2016-08-24 AZZP.243.84.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-08-12 AZZP.243.82.2016
Dostawa serwerów plików
Dostawy
2016-08-11 AZZP.243.81.2016
Wygrodzenie stref pożarowych z montażem systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków dydaktycznych przy al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2016-07-27 AZZP.243.77.2016
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2016-07-27 AZZP.243.73.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2016-07-27 AZZP.243.80.2016
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Spraw Studenckich
Dostawy
2016-07-26 AZZP.243.78.2016
Dostawa kamery termowizyjnej.
Dostawy
2016-07-26 AZZP.243.74.2016
Dostawa nowych licencji oraz przedłużenie wsparcia producenta oprogramowania dla produktów VMware
Dostawy
2016-07-26 AZZP.243.75.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2016-07-25 AZZP.243.76.2016
Dostawa komputerów przenośnych
Dostawy
2016-07-22 AZZP.243.79.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zad. nr 1 : Remont pomieszczeń sal wykładowych i pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Ochrony Środowiska WBiIŚ UTP ul. Sucha 9, Zad. nr 2 : Remont pomieszczeń san
Roboty budowlane
2016-07-21 AZZP.243.70.2016
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej.
Dostawy
2016-07-21 AZZP.243.69.2016BB
Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem
Dostawy
2016-07-20 AZZP.243.72.2016
Dostawa odczynników chemicznych producenta Roche Diagnostics
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-07-18 AZZP.243.71.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
Roboty budowlane
2016-07-18 AZZP.243.67.2016BB
Dostawa mikroskopów metalograficznych odwróconych oraz obiektywu planachromatycznego
Dostawy
2016-07-18 AZZP.243.68.2016BB
Dostawa praski metalograficznej do inkludowania zgładów metalograficznych
Dostawy
2016-07-15 AZZP.243.65.2016
Dostawa materiałów promocyjny na 62. Konferencję Naukową Bydgoszcz - Krynica 2016.
Dostawy
2016-07-14 AZZP.243.66.2016
Dostawa sukcesywną odczynników do izolacji RNA, oczyszczania oraz oceny DNA oraz hodowli komórek
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-07-14 AZZP.243.64.2016BB
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do systemu badawczego INSTRON STRUCTURAL TESTING SYSTEM (ISTS)
Dostawy
2016-07-06 AZZP.243.63.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2016-07-06 AZZP.243.62.2016
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych
Dostawy
2016-07-01 AZZP.243.61.2016BB
Dostawa detektora fluorescencyjnego do HPLC
Dostawy
2016-06-30 AZZP.243.60.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
Roboty budowlane
2016-06-30 AZZP.243.59.2016
Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3.
Roboty budowlane
2016-06-29 AZZP.243.57.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2016-06-29 AZZP.243.49.2016BB
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do systemu badawczego INSTRON STRUCTURAL TESTING SYSTEM (ISTS)
Dostawy
2016-06-28 AZZP.243.54.2016
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej p-poż, naprawą nawierzchni komunikacyjnych w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A
Roboty budowlane
2016-06-28 AZZP.243.55.2016
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
Roboty budowlane
2016-06-27 AZZP.243.58.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-06-23 AZZP.243.56.2016BB
Dostawa materiałów promocyjnych
Dostawy
2016-06-23 AZZP.243.51.2016
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
Roboty budowlane
2016-06-16 AZZP.243.52.2016
Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-06-16 AZZP.243.53.2016
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco
Dostawy
2016-06-10 AZZP.243.48.2016
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych
Dostawy
2016-06-09 AZZP.243.50.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.47.2016
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ w trakcie konferencji POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2016 - 22.06 - 23.06
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.44.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.45.2016
Dostawa licencji do przedłużenia funkcjonalności na 2 urządzeniach Cisco
Dostawy
2016-06-06 AZZP.243.46.2016
Dostawa tapczanów dla Domu Studenta
Dostawy
2016-06-02 AZZP.243.43.2016
Dostawa sukcesywną odczynników do Sekwencjonowania Następnej Generacji
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-05-25 AZZP.243.37.2016BB
Dostawa materiałów promocyjnych
Dostawy
2016-05-25 AZZP.243.42.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-05-25 AZZP.243.40.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2016-05-18 AZZP.243.41.2016
Dostawa polimerazy do reakcji Long Range PCR
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-05-17 AZZP.243.39.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2016-05-12 AZZP.243.36.2016
Dostawa bielizny pościelowej, kołder, poduszek do pokoi w Domach Studenckich
Dostawy
2016-05-12 AZZP.243.38.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-04-29 AZZP.243.34.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego.
Dostawy
2016-04-28 AZZP.243.35.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-04-26 AZZP.243.32.2016
Dostawa pokazowo-dydaktycznej instalacji małej elektrowni wiatrowej osią poziomą w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2016-04-26 AZZP.243.33.2016
Dostawa pokazowo-dydaktycznej instalacji małej elektrowni wiatrowej osią pionową w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2016-04-13 AZZP.243.31.2016BB
Dostawa regałów półkowych w zabudowie dwupoziomowej wraz z montażem
Dostawy
2016-04-12 AZZP.243.30.2016
Dostawa odczynników do badania krwi
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-04-07 AZZP.243.27.2016
Wydanie podręczników oraz publikacji pokonferencyjnej w ramach projektu FSS/2014/HEI/W/0078 Zintegrowanie kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy
Dostawy
2016-04-07 AZZP.243.29.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-04-05 AZZP.243.28.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2016-03-31 AZZP.243.26.2016
Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-EURO-ENERGIA
Dostawy
2016-03-31 AZZP.243.25.2016
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2016-03-24 AZZP.243.24.2016
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2016-03-11 AZZP.243.22.2016BB
Dostawa skaningowego kalorymetru różnicowego wraz z oprogramowaniem
Dostawy
2016-03-10 AZZP.243.21.2016
Dostawa materiałów promocyjnych na sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.
Dostawy
2016-03-09 AZZP.243.20.2016
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2016-03-09 AZZP.243.19.2016
Dostawa odczynników do badania krwi
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-03-07 AZZP.243.10.2016
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2016-03-03 AZZP.243.17.2016
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2016-03-03 AZZP.243.18.2016
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego i Biura Karier
Dostawy
2016-03-02 AZZP.243.16.2016
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-02-29 AZZP.243.15.2016
Dostawa odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-02-29 AZZP.243.5.2016BB
Świadczenie usług cateringowych
Usługi
2016-02-29 AZZP.243.11.2016BB
Dostawa regałów półkowych wraz z montażem
Dostawy
2016-02-25 AZZP.243.12.2016
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
Dostawy
2016-02-18 AZZP.243.8.2016
Usługa organizacji konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016
Usługi
2016-02-16 AZZP.243.9.2016
Dostawa odczynników chemicznych w ramach grantu ECO-FCE
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-02-12 AZZP.243.6.2016
Dostawa zestawu komputera stacjonarnego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2016-01-14 AZZP.243.4.2016
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2016-01-14 AZZP.243.2.2016
Dostawa drukarki dla Działu Spraw Pracowniczych i Płac
Dostawy
2016-01-07 AZZP.243.1.2016
Dostawa odczynników do badania krwi
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-12-23 AZZP.243.169.2015
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
Usługi
2015-12-23 AZZP.243.170.2015BB
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2016/2017
Dostawy
2015-12-10 AZZP.243.168.2015
Systematyczne dostawy olejów
Dostawy
2015-12-08 AZZP.243.166.2015
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 62 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2016.
Usługi
2015-12-07 AZZP.243.167.2015
Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych (dopuszcza się używane)- 45 sztuk
Dostawy
2015-12-02 AZZP.243.164.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Dostawy
2015-12-02 AZZP.243.165.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-12-01 AZZP.243.163.2015
Dostawa jednostki centralnej komputera-stacji obliczeniowej
Dostawy
2015-11-30 AZZP.243.162.2015
Dostawa oprogramowania do zaawansowanego tworzenia grafiki oraz do tworzenia edycji i konwertowania plików PDF
Dostawy
2015-11-26 AZZP.243.161.2015
Wykonanie i dostawa upominków promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Erasmus + wsparcie organizacyjne
Dostawy
2015-11-24 AZZP.243.144.2015
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2015-11-20 AZZP.243.151.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.158.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.145.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2015-11-19 AZZP.243.160.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.152.2015BB
Dostawa manipulatorów 3D do systemów CAD,CAM dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.153.2015BB
Dostawa lepkościomierza dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19
2015-11-19 AZZP.243.150.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.154.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.156.2015
Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.157.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-11-19 AZZP.243.159.2015
Dostawa kart do przełączników Cisco
Dostawy
2015-11-18 AZZP.243.155.2015
Remont -wymianę uszkodzonych wykładzin posadzkowych w korytarzach parteru bud. 2-4 i 2-6 WTIiE UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2015-11-17 AZZP.243.149.2015BB
Dostawa skanera stolikowego do dokumentów
Dostawy
2015-11-12 AZZP.243.143.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Dostawy
2015-11-12 AZZP.243.146.2015
Remont pomieszczeń i posadzek w korytarzu i halach technologicznych WIM UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2015-11-12 AZZP.243.147.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2015-11-12 AZZP.243.148.2015
Dostawa dysków zewnętrznych wraz z etui w ilości 130 sztuk
Dostawy
2015-11-09 AZZP.243.142.2015
Dostawa systemu termo-anemometrycznego
Dostawy
2015-11-05 AZZP.243.140.2015
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią) i Mochełku (gmina Sicienko)
Usługi
2015-11-05 AZZP.243.141.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki i Fizyki.
Dostawy
2015-11-02 AZZP.243.139.2015
Dostawa monitora komputerowego do zastosowań profesjonalnych na potrzeby realizacji Projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości FSS/2013/HEI/W/0009
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.130.2015BB
Aparatura badawczo-pomiarowa dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.134.2015
Dostawa monitorów komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego.
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.138.2015
Wykonanie i dostawa upominków promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości FSS/2013/HEI/W/0009
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.136.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym w ramach stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.137.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych w ramach projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Dostawy
2015-10-29 AZZP.243.135.2015
Dostawa toreb na ramię dla Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
Dostawy
2015-10-28 AZZP.243.129.2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2015-10-22 AZZP.243.120.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Dostawy
2015-10-20 AZZP.243.128.2015
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Seminarium Upowszechniającego Projekt FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-10-14 AZZP.243.125.2015
Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2015-10-13 AZZP.243.127.2015
Remont dachu budynku hali technologicznej WTiICH Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3
Roboty budowlane
2015-10-12 AZZP.243.126.2015
Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Usługi
2015-10-08 AZZP.243.123.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-10-07 AZZP.243.124.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania.
Dostawy
2015-10-02 AZZP.243.122.2015BB
Dostawa fluorymetru do pomiaru stężeń DNA wraz z zestawem startowym
Dostawy
2015-10-02 AZZP.243.119.2015
Dostawa oprogramowania Dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Dostawy
2015-10-01 AZZP.243.121.2015BB
Dostawa wielostanowiskowego oprogramowania statystycznego
Dostawy
2015-10-01 AZZP.243.118.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Dostawy
2015-10-01 AZZP.243.109.2015
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
Roboty budowlane
2015-09-30 AZZP.243.117.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania.
Dostawy
2015-09-29 AZZP.243.116.2015
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-09-24 AZZP.243.114.2015
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
Uslugi
2015-09-24 AZZP.243.113.2015BB
Dostawa systemu do dynamicznych badań wytrzymałościowych
Dostawy
2015-09-22 AZZP.243.107.2015
Dostawa cytometru przepływowego do wieloparametrowej analizy ploidalności i bezwzględnej zawartości DNA w tkankach roślinnych
Dostawy
2015-09-17 AZZP.243.110.2015
Dostawa i montaż urządzenia i oprogramowania do prowadzenia zajęć z distance-learningu do laboratorium komputerowego Inżynierii OZE na 20 stanowisk w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-09-11 AZZP.243.108.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Illumina
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-09-07 AZZP.243.106.2015
ostawa fluorymetru laboratoryjnego do pomiarów stężeń kwasów nukleinowych
Dostawy
2015-09-03 AZZP.243.105.2015
Dostawa kart sieciowych
Dostawy
2015-09-02 AZZP.243.100.2015
Dostawa serwera dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-09-01 AZZP.243.101.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym w ramach stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2015-08-31 AZZP.243.102.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych w ramach grantu ECO-FCE
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-08-31 AZZP.243.103.2015
Dostawa gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego.
Dostawy
2015-08-31 AZZP.243.104.2015
Dostawa mebli dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2015-08-20 AZZP.243.86.2015
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych.
Dostawy
2015-08-20 AZZP.243.91.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych w ramach projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Dostawy
2015-08-19 AZZP.243.97.2015BB
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2015-08-14 AZZP.243.99.2015
Dostawa tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dla potrzeb promocji projektu Termomodernizacja obiektów dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy oraz Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w obiektach dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
Dostawy
2015-08-13 AZZP.243.96.2015
Dostawa materiałów promocyjny na 61. Konferencję Naukową Bydgoszcz- Krynica 2015.
Dostawy
2015-08-13 AZZP.243.98.2015
Dostawa jednostki centralnej komputera wraz z systemem operacyjnym.
Dostawy
2015-08-11 AZZP.243.94.2015
Dostawa i montaż stołów i krzeseł do laboratorium komputerowego Inżynierii OZE w ramach realizacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-08-10 AZZP.243.93.2015
: Wykonanie ogrodzenia terenu działki Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
Roboty budowlane
2015-08-10 AZZP.243.89.2015
Dostawa kamery.
Dostawy
2015-08-10 AZZP.243.95.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-08-10 AZZP.243.87.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii.
Dostawy
2015-08-04 AZZP.243.92.2015
Remont przejść komunikacyjnych z wymianą drzwi dwuskrzydłowych p-poż na klatkach schodowych głównych Domu Studenta nr 1 i 2 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2015-08-04 AZZP.243.90.2015
Dostawa 20 szt komputerów typu All In One oraz dostawa i montaż centralnej dotykowej tablicy interaktywnej LCD na stojaku z oprogramowaniem do współpracy z 20 komputerami w laboratorium komputerowym Inżynierii OZE w ramach realizacji proj.FSS/2014/H
Dostawy
2015-08-03 AZZP.243.82.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-08-03 AZZP.243.83.2015
Dostawa drukarki laserowej dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
Dostawy
2015-07-30 AZZP.243.70.2015BB
Udzielenie rocznej licencji na oprogramowanie
Usługi
2015-07-30 AZZP.243.88.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2015-07-27 AZZP.243.85.2015
Dostawa odczynników do elektroforezy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-07-23 AZZP.243.84.2015BB
Dostawa Mikrotwardościomierza
Dostawy
2015-07-22 AZZP.243.80.2015
BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE ORAZ TERENU REKREACYJNEGO NA DZIALCE NR 162 OBREB 0337 U ZBIEGU AL. KALISKIEGO 12-14 I UL. ANDERSA 1.
Roboty budowlane
2015-07-21 AZZP.243.81.2015
Dostawa systemu akwizycji danych oraz systemu do pomiaru emisji akustycznej
Dostawy
2015-07-17 AZZP.243.77.2015BB
Dostawa systemu telemedycznego z aplikacją mobilną
Dostawy
2015-07-16 AZZP.243.74.2015
Dostawa zestawu do korekcji kwantowej do spektrofluorymetru.
Dostawy
2015-07-16 AZZP.243.79.2015
Dostawa teczek na loptopa
Dostawy
2015-07-15 AZZP.243.78.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-07-10 AZZP.243.76.2015BB
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych
Dostawy
2015-07-09 AZZP.243.75.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-07-02 AZZP.243.72.2015
Dostawa spektrofotometru punktowego VIS oraz fluorymetru laboratoryjnego do pomiarów stężeń kwasów
Dostawy
2015-07-02 AZZP.243.65.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-07-02 AZZP.243.73.2015
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymianą stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A.
Roboty budowlane
2015-06-26 AZZP.243.68.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych (dopuszcza się używane) dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-06-25 AZZP.243.71.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2015-06-22 AZZP.243.69.2015
Remont sufitu w holu głównym budynku 2-1 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 7.
Roboty budowlane
2015-06-16 AZZP.243.66.2015
Remont pomieszczenia pralni VIIIp oraz wykonanie prac awaryjnych i uzupełniających w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2015-06-16 AZZP.243.64.2015
Remont segmentow mieszkalnych II p. oraz pomieszczen ogolnodostepnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymiana stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
Roboty budowlane
2015-06-16 AZZP.243.67.2015
Przedłużenie wsparcia technicznego o rok oraz prawo do poprawek oprogramowania i aktualizacji baz systemów dla Cisco IronPort C360
Usługi
2015-06-12 AZZP.243.60.2015
Dostawa odczynnikow do analiz molekularnych
Zamowienie z dziedziny nauki
2015-06-03 AZZP.243.55.2015
Remont sanitariatów w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego przy al. Kaliskiego 7.
Roboty budowlane
2015-06-03 AZZP.243.63.2015BB
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
Usługi
2015-06-03 AZZP.243.62.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-06-01 AZZP.243.61.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-05-21 AZZP.243.52.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Sztuk Wizualnych.
Dostawy
2015-05-20 AZZP.243.59.2015
Dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Matematyki i Fizyki.
Dostawy
2015-05-20 AZZP.243.58.2015BB
Usługi w zakresie promocji projektu Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych FSS2014HEIW0058
Usługi
2015-05-19 AZZP.243.57.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Thermo Scientific dla Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-18 AZZP.243.53.2015
Remont pomieszczeń w budynku 3.1 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2015-05-18 AZZP.243.56.2015
Dostawa materiałów promocyjnych projektu FSS/2014/HEI/W/0078
Dostawy
2015-05-14 AZZP.243.54.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Stamar dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-13 AZZP.243.49.2015
Dostawa 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-05-13 AZZP.243.51.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-05-12 AZZP.243.50.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Design Thinking Workspace - Pracownia Szybkiego Prototypowania 10/POKL/8.2.1/2012
Dostawy
2015-05-12 AZZP.243.46.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2015-05-12 AZZP.243.47.2015
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych.
Usługi
2015-05-12 AZZP.243.48.2015
Dostawa jednostek sterujących PC komputerów stacjonarnych dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2015-05-07 AZZP.243.45.2015
Dostawa odczynników chemicznych producenta Thermo Scientific dla Zakładu Hodowli Owiec, Kóz i Zwierząt Futerkowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-07 AZZP.243.35.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-05-06 AZZP.243.27.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-05-05 AZZP.243.42.2015
Dostawa urządzenia przenośnego służcego do pomiaru fluorescencji chlorofilu w roślinach (fluorometr) wraz z wyposażeniem
Dostawy
2015-04-30 AZZP.243.43.2015
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych
Dostawy
2015-04-30 AZZP.243.44.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-04-29 AZZP.243.40.2015
Opracowanie programu zintegrowanego nauczania dotyczącego projektowania energooszczędnych budynków z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Usługi
2015-04-21 AZZP.243.34.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
Dostawy
2015-04-16 AZZP.243.39.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
Usługi
2015-04-09 AZZP.243.37.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej.
Usługi
2015-04-09 AZZP.243.38.2015
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2015-04-07 AZZP.243.22.2015BB
Wyposażenie pomieszczeń biurowych
Dostawy
2015-04-02 AZZP.243.36.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułów w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiów podyplomowych
Usługi
2015-04-02 AZZP.243.30.2015
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2015-04-02 AZZP.243.20.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2015-03-31 AZZP.243.24.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-26 AZZP.243.16.2015BB
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz potrzeb przedsiębiorstw woj. kujawsko - pomorskiego w zakresie tematów prac naukowych i rozwojowych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz opra
Usługi
2015-03-25 AZZP.243.28.2015
Dostawa analizatora koagulometrycznego
Dostawy
2015-03-24 AZZP.243.29.2015
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
Usługi
2015-03-20 AZZP.243.26.2015
Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-19 AZZP.243.25.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP.
Dostawy
2015-03-18 AZZP.243.23.2015
Dostawa odczynników do RT-qPCR
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-10 AZZP.243.19.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2015-03-05 AZZP.243.14.2015
Usługi w zakresie promocji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 publikacja artykułow w prasie nt. zmodyfikowanego kierunku i studiow podyplomowych
Usługi
2015-03-04 AZZP.243.15.2015
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki oraz broszura informacyjna) projektu FSS/2014/HEI/W/0078
dostawa
2015-03-04 AZZP.243.21.2015
Dostawy odczynnikow chemicznych i sprzętu do kurzych mikromacierzy ekspresyjnych , pobrania tkanek oraz przygotowania prób RNA
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-03 AZZP.243.18.2015
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-03-03 AZZP.243.17.2015
Odchów kurcząt i pobieranie prób do badań
Usługi
2015-02-26 AZZP.243.12.2015
Uslugi cateringu
Usługi
2015-02-25 AZZP.243.13.2015
Dostawa przeciwciał
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-02-24 AZZP.243.11.2015
Dostawę odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-02-19 AZZP.243.10.2015
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
Dostawy
2015-02-12 AZZP.243.8.2015BB
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej.
Dostawy
2015-01-23 AZZP.243.6.2015
Dostawa przeciwciał dla Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2015-01-16 AZZP.243.5.2015
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla ob-szarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Usługi
2015-01-16 AZZP.243.4.2015
Systematyczne dostawy olejów
Dostawy
2015-01-14 AZZP.243.2.2015(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrod-niczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
Usługi
2015-01-13 AZZP.243.1.2015(BB)
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2015/2016
Dostawy
2014-12-29 AZZP.243.225.2014 (BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2014-12-05 AZZP.243.215.2014
Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 61 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2015
Usługi
2014-12-05 AZZP.243.221.2014 (BB)
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
Usługi
2014-12-04 AZZP.243.218.2014
Dostawa komputera przenośnego (notebooka)
Dostawy
2014-12-03 AZZP.243.213.2014
Dostawa komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry Sztuk Wizualnych.
Dostawy
2014-12-03 AZZP.243.217.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Fizykochemii i Technologii Związków Organicznych
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-02 AZZP.243.207.2014 (BB)
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2014-12-02 AZZP.243.212.2014
Dostawa sukcesywna odczynników do analiz molekularnych i hodowli komórkowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-02 AZZP.243.211.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-02 AZZP.243.216.2014
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych.
Dostawy
2014-12-02 AZZP.243.214.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Zoologii i Kształtowania Krajobrazu
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-12-01 AZZP.243.209.2014
Dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego
Dostawy
2014-12-01 AZZP.243.208.2014 (BB)
Dostawa komputera stacjonarnego przeznaczonego do projektowania architektonicznego i graficznego wraz z oprogramowaniem biurowym
Dostawy
2014-12-01 AZZP.243.210.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-28 AZZP.243.206.2014
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów, laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego
Dostawy
2014-11-28 AZZP.243.204.2014
Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2014-11-27 AZZP.243.205.2014
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegającej na wydrukowaniu biuletynu informacyjnego
Usługi
2014-11-26 AZZP.243.187.2014
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2014-11-26 AZZP.243.203.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydawnictw Uczelnianych
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.195.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.200.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.176.2014
Wykonanie audytu regulacji wewnętrznych i dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawowymi
Usługi
2014-11-25 AZZP.243.201.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-11-25 AZZP.243.202.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-11-21 AZZP.243.199.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2014-11-20 AZZP.243.197.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-11-20 AZZP.243.198.2014 (BB)
Dostawa analizatora do przepływowej analizy ciagłej (CFA) do oznaczania azotu amonowego, sumy azotu azotanowego i azotynowego i orto-fosforanowego w ekstraktach glebowych i roślinnych
Dostawy
2014-11-19 AZZP.243.160.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2014-11-19 AZZP.243.196.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-18 AZZP.243.188.2014
Dostawa ciągnika rolniczego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-11-17 AZZP.243.193.2014
Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-14 AZZP.243.186.2014
Dostawa kopiarki kolorowej formatu A3
Dostawy
2014-11-14 AZZP.243.190.2014
Dostawa wirówki laboratoryjnej
Dostawy
2014-11-14 AZZP.243.194.2014
Usługi cateringowe
Usługi
2014-11-14 AZZP.243.192.2014
Wykonanie wymiany zużytych wykładzin w trzech korytarzach w budynku 2.3 Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2014-11-14 AZZP.243.191.2014
Zakup sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-11-13 AZZP.243.189.2014
Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Chemii Organicznej
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-13 AZZP.243.183.2014 (BB)
Dostawa termostatu recyrkulacyjnego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.179.2014
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.181.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.153.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego
Dostawy
2014-11-07 AZZP.243.185.2014
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-11-06 AZZP.243.182.2014 (BB)
Dostawa różnicowego fotokalorymetru skaningowego.
Dostawy
2014-11-05 AZZP.243.158.2014
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-05 AZZP.243.167.2014
Dostawa sukcesywna odczynników do analiz molekularnych i hodowli komórkowych
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-05 AZZP.243.180.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-11-05 AZZP.243.178.2014
Wykonanie projektu, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE
Usługi
2014-11-05 AZZP.243.177.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-31 AZZP.243.171.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-30 AZZP.243.173.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-10-29 AZZP.243.169.2014
DOSTAWA UNIWERSALNEGO SFERYCZNEGO SPEKTROFOTOMETRU Z OPROGRAMOWANIEM
Dostawy
2014-10-29 AZZP.243.170.2014
OSTAWA URZADZENIA TERMOSTATUJACEGO UMOZLIWIAJACEGO REGULACJE TEMPERATURY FORM WTRYSKOWYCH
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.165.2014
Dostawa mebli szkolnych: stoliki i krzesła
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.166.2014
DOSTAWA STANOWISKA DO BADAŃ LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ TWORZYW POLIMEROWYCH W WARUNKACH PRZETWÓRSTWA METODĄ WTRYSKIWANIA DLA ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA I RECYKLINGU TWORZYW
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.168.2014
DOSTAWA ZESTAWU DO POMIARU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA DWÓCH STANOWISKACH
Dostawy
2014-10-28 AZZP.243.172.2014
Dostawa stanowiska pomiarowego do badań woltamperometrycznych
Dostawy
2014-10-27 AZZP.243.164.2014
Dostawa aktualizacji pakietu oprogramowania komputerowego do modelowania systemów transportowych
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.159.2014
Dostawa kompletnego komputerowego przyrządu do pomiaru ciepła spalania oraz tzw. kaloryczności substancji stałych i płynnych
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.161.2014
Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-Vis. w ramach realizacji projektu badawczego umowa nr UMO-2013/11/B/ST5/0181
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.163.2014
Dostawa artykułów promocyjnych
Dostawy
2014-10-23 AZZP.243.141.2014
Dostawa Inkubatora CO2
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-22 AZZP.243.162.2014
Dostawa odczynników chemicznych firmy Sigma-Aldrich dla Katedry Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-21 AZZP.243.157.2014
Dostawa odczynników i materiałów dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska WHiBZ
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-17 AZZP.243.156.2014
Dostawa i montaż wielostanowiskowego pulpitu sterująco-pomiarowego na potrzeby Laboratorium Badań Rozdrabniania
Dostawy
2014-10-17 AZZP.243.151.2014
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.147.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Inżynierii Elektrycznej
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.146.2014
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
Usługi
2014-10-16 AZZP.243.145.2014
Dostawa oprogramowania statystycznego
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.152.2014 (BB)
Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.149.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.148.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.154.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-10-16 AZZP.243.155.2014 (BB)
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji
Dostawy
2014-10-15 AZZP.243.150.2014
Dostawa zestawów z mixem reakcyjnym firmy Roche
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-10-13 AZZP.243.143.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-10-13 AZZP.243.144.2014
Wykonanie ogrodzenia wokół Domów Studenta DSF1 i DSF2 w al. Kaliskiego 12-14 oraz odcinka ogrodzenia przy DS1 i DS2 w ul. Koszarowej 9 i 9a
Roboty budowlane
2014-10-09 AZZP.243.138.2014
Zakup oprogramowania do zaawansowanego tworzenia grafiki
Dostawy
2014-10-09 AZZP.243.139.2014
Dostawa spektrofotometru UV-VIS oraz wyposażenia dodatkowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2014-10-09 AZZP.243.140.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2014-10-09 AZZP.243.142.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-10-07 AZZP.243.137.2014
Dostawa 15 szt. komputerów osobistych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2014-10-03 AZZP.243.136.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-10-02 AZZP.243.134.2014
Dostawa drukarki wielkoformatowej atramentowej
Dostawy
2014-10-02 AZZP.243.135.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Administracji i Obsługi Obiektów
Dostawy
2014-09-26 AZZP.243.132.2014
Dostawa papieru do drukarek i kopiarek
Dostawy
2014-09-25 AZZP.243.129.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-09-25 AZZP.243.131.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Dostawy
2014-09-25 AZZP.243.133.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2014-09-18 AZZP.243.128.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Usługi
2014-09-16 AZZP.243.130.2014
Remont nawierzchni z wykonaniem pochylni, dostawa i montaż platform przyschodowych
Roboty budowlane
2014-09-04 AZZP.243.126.2014
Dostawa odczynników dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-09-04 AZZP.243.127.2014 (BB)
Usługa Cateringu dla uczestników oraz gości VII Konferencji Naukowo - Technicznej ECO-EURO-ENERGIA
Usługi
2014-09-02 AZZP.243.125.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-08-28 AZZP.243.124.2014 (BB)
Dostawa monitorów LCD
Dostawy
2014-08-27 AZZP.243.123.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-08-26 AZZP.243.119.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych.
Usługi
2014-08-25 AZZP.243.122.2014
Dostawa kopiarki
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.116.2014
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.120.2014
Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Teleinformatyki
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.117.2014
Dostawa komory klimatycznej dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.110.2014
Dostawa odczynników chemicznych firmy Avantor dla Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska.
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.118.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2014-08-21 AZZP.243.121.2014
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-08-14 AZZP.243.112.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakład Biochemii i Toksykologii Środowiska.
Dostawy
2014-08-14 AZZP.243.114.2014
Dostawa odczynników dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Zamowienia z dziedziny nauki
2014-08-14 AZZP.243.115.2014
Dostawa materiałów promujących Konferencję Naukowo - Techniczną ECO - EURO - ENERGIA.
Dostawy
2014-08-11 AZZP.243.111.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego do obsługi skanera laserowego przeznaczonego do rekonstrukcji powierzchni zewnętrznych tkanek dla zagadnień bioinżynieryjnych oraz oprogramowania typu motion capture do analizy ruchu dla zagadnień biomechanicznych
Dostawy
2014-07-30 AZZP.243.107.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2014-07-30 AZZP.243.109.2014
Remont pokoi gościnnych i wejścia głównego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14
Roboty budowlane
2014-07-28 AZZP.243.108.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
Roboty budowlane
2014-07-24 AZZP.243.104.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-07-24 AZZP.243.95.2014
Dostawa systemu backup serwerów oraz pamięci masowych
Dostawy
2014-07-24 AZZP.243.106.2014
Wykonanie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych
Roboty budowlane
2014-07-17 AZZP.243.102.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego do obsługi skanera laserowego przeznaczonego do rekonstrukcji powierzchni zewnętrznych tkanek dla zagadnień bioinżynieryjnych oraz oprogramowania typu „motion capture" do analizy ruchu dla zagadnień biomechanicznych
Dostawy
2014-07-11 AZZP.243.101.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
Roboty budowlane
2014-07-10 AZZP.243.96.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej w ramach zadania Projekt „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna” Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-013/09-00 z dn. 07.12.2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Dostawy
2014-07-10 AZZP.243.97.2014
Dostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-07-10 AZZP.243.100.2014 (BB)
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-07-10 AZZP.243.99.2014 (BB)
Dostawa serwera obliczeniowego
Dostawy
2014-07-09 AZZP.243.98.2014
Dostawa 150 szt. tapczanów jednoosobowych
Dostawy
2014-07-08 AZZP.243.88.2014
Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Usługi
2014-07-08 AZZP.243.94.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2014-06-23 AZZP.243.92.2014
Dostawa odczynników dla Zakładu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Zamówienia z dziedziny nauki
2014-06-18 AZZP.243.93.2014
Przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń po Bibliotece Głównej dla potrzeb Centrum Zarządzania UTP w budynku 2.1 w al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2014-06-18 AZZP.243.91.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-06-18 AZZP.243.90.2014
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej na potrzeby projektu Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości
Dostawy
2014-06-17 AZZP.243.87.2014
Dostawa 115szt. lodówek (chłodziarek ) z zamrażalnikiem
Dostawy
2014-06-13 AZZP.243.89.2014
Remont segmentów mieszkalnych II piętra oraz pomieszczeń ogólnodostępnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14. Dostawa mebli.
Roboty budowlane
2014-06-09 AZZP.243.84.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-06-06 AZZP.243.86.2014
Dostawa maszyny roboczej wielofunkcyjnej dla Wydziału Inzynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-06-05 AZZP.243.85.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Inkubator Innowacyjności
Usługi
2014-05-30 AZZP.243.83.2014
Zaproszenie do składania ofert na dostawę przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Dostawy
2014-05-29 AZZP.243.82.2014
Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14.
Roboty budowlane
2014-05-27 AZZP.243.77.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Współpracy z Gospodarką w ramach projektu Inkubator Innowacyjności.
Dostawy
2014-05-23 AZZP.243.80.2014(BB)
Dostawa i montaż aparatury badawczej i pomiarowej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2014-05-22 AZZP.243.76.2014
Dostawa zestawu do inercyjnej rejestracji i analizy ruchu w 3D
Dostawy
2014-05-21 AZZP.243.67.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-05-21 AZZP.243.79.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
Usługi
2014-05-20 AZZP.243.78.2014
Opracowanie projektów komercjalizacji
Usługi
2014-05-19 AZZP.243.73.2014
Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-05-15 AZZP.243.75.2014
Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach projektu „Nowa Jakość w UTP”
Usługi
2014-05-08 AZZP.243.72.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
Dostawy
2014-05-08 AZZP.243.71.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Zarządzania
Dostawy
2014-05-06 AZZP.243.70.2014(BB)
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu Kierunek przyszłości - Inżynieria Biomedyczna
Usługi
2014-05-06 AZZP.243.68.2014
Dostawa wagi precyzyjnej oraz mieszadła magnetycznego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2014-05-06 AZZP.243.69.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2014-04-30 AZZP.243.63.2014
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Usługi
2014-04-30 AZZP.243.66.2014
Dostawa analizatora hematologicznego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2014-04-30 AZZP.243.65.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego polegające na wydruku plakatów informacyjnych oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie regionalnej
Usługi
2014-04-24 AZZP.243.55.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-04-16 AZZP.243.58.2014
Dostawa 4 szt. mikroskopów prostych prześwietleniowych oraz kamery do mikroskopów USB
Dostawy
2014-04-11 AZZP.243.54.2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-04-09 AZZP.243.56.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
Dostawy
2014-04-09 AZZP.243.57.2014
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne
Usługi
2014-04-04 AZZP.243.52.2014(BB)
Usługa redakcji wydawniczej i druk publikacji z pracami studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
Usługi
2014-04-03 AZZP.243.53.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2014-04-02 AZZP.243.51.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdu na zajęcia terenowe studentów kierunku Architektura i urbanistyka w ramach projektu Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP
Usługi
2014-03-31 AZZP.243.50.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu VENTURES /2013-11/10
Dostawy
2014-03-28 AZZP.243.49.2014
Zakup maszyn rolniczych
Dostawy
2014-03-27 AZZP.243.48.2014
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”
Dostawy
2014-03-27 AZZP.243.45.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Usługi
2014-03-25 AZZP.243.46.2014
Dostawa chlorofilomierza
Dostawy
2014-03-21 AZZP.243.42.2014
Dostawa 10 szt. mikroskopów biologiczno-laboratoryjnych
Dostawy
2014-03-21 AZZP.243.47.2014
Zakup prasy zwijającej zmiennokomorowej dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
Dostawy
2014-03-20 AZZP.243.43.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-03-19 AZZP.243.44.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2014-03-14 AZZP.DT.1.2014
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na dostawę sukcesywną kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-03-13 AZZP.243.41.2014
Usługa sukcesywna Cateringu w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Usługi
2014-03-13 AZZP.243.36.2014
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2014-03-12 AZZP.243.39.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Usługi
2014-03-11 AZZP.243.40.2014
Usługi w zakresie promocji projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy
Usługi
2014-03-07 AZZP.243.35.2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2014-03-07 AZZP.243.38.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Informacji i Promocji
Dostawy
2014-03-06 AZZP.243.30.2014
Wykonanie Studium zagospodarowania majątkiem UTP - analiza techniczna oraz wykonanie interfejsu graficznego do systemu zarządzania majątkiem UTP oraz systemu raportowania danych w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania. 4.1.1 POKL.Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Usługi
2014-03-06 AZZP.243.33.2014
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Dostawy
2014-03-06 AZZP.243.34.2014
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-03-06 AZZP.243.37.2014
Dostawa zestawu do elektroforezy i wykrywania mutacji w kwasach nukleinowych.
Dostawy
2014-02-27 AZZP.243.29.2014
Dostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2014-02-20 AZZP.243.25.2014
Dostawa mebli biurowych i krzeseł biurowych obrotowych
Dostawy
2014-02-20 AZZP.243.28.2014
Dostawa sukcesywna materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-02-20 AZZP.243.31.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2014-02-19 AZZP.243.19.2014
Dostawa foteli obrotowch
Dostawy
2014-02-17 AZZP.243.26.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2014-02-13 AZZP.243.24.2014
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-02-12 AZZP.243.27.2014
Usługi cateringowe w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Usługi
2014-02-07 AZZP.243.21.2014(JK)
Dostawa 2 szt. skanerów.
Dostawy
2014-02-07 AZZP.243.23.2014(DK)
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2014-02-06 AZZP.243.18.2014
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska.
Dostawy
2014-02-06 AZZP.243.22.2014(BB)
Usługi w zakresie promocji projektu Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu
Usługi
2014-02-05 AZZP.243.20.2014 (DK)
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Usługi
2014-02-05 AZZP.243.17.2014
Usługi cateringu
Usługi
2014-02-04 AZZP.243.4.2014 (DK)
Dostawa i montaż analizatora biochemicznego przeznaczonego do oznaczeń w materiale zwierzęcym
Dostawy
2014-02-04 AZZP.243.16.2014(BB)
Dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
Dostawy
2014-02-04 AZZP.243.15.2014
Świadczenie usług służbowej telefonii komórkowej wraz z bezprzewodowym dostępem do internetu
Usługi
2014-01-29 AZZP.243.13.2014(BB)
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
Usługi
2014-01-29 AZZP.243.14.2014(BB)
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy
Dostawy
2014-01-28 AZZP.243.11.2014
Dostawa sprzetu komputerowego
Dostawy
2014-01-27 AZZP.243.9.2014
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dostawy
2014-01-27 AZZP.243.12.2014
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych do biologii molekularnej i hodowli komórkowych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Dostawy
2014-01-24 AZZP.243.8.2014
Dostawa 5 szt. monitorów wraz ze stelażami
Dostawy
2014-01-22 AZZP.243.7.2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla UTP
Dostawy
2014-01-20 AZZP.243.6.2014
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Dostawy
2014-01-17 AZZP.243.3.2014 (DK)
Dostawa i montaż ekstensometru przeznaczonego do pomiarów odkształceń osiowo-skrętnych wraz z kartą kanału pomiarowego
Dostawy
2014-01-16 AZZP.243.2.2014
Dostawa odczynników chemicznych firmy Roche dla Zakładu Fitopatologii Molekularnej.
Dostawy
2014-01-14 AZZP-AJ.24-288/2013
Dostawa wraz z rezerwacją: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie
Dostawy
2014-01-09 AZZP.243.1.2014
Dostawa licencji na oprogramowanie w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2013-12-20 AZZP-BB.24-286/2013
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej
Dostawy
2013-12-20 AZZP-BB.24-287/2013
Usługi w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
Usługi
2013-12-13 AZZP-S.24-284/2013
Administrowanie siecią komputerową w Domach Studenta UTP
Usługi
2013-12-12 AZZP-MK.24-282/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-12-11 AZZP-DK.24-283/2013
Dostawa i montaż obrabiarek w ramach projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-12-10 AZZP-AK.24-280/2013
Dostawa mebli laboratoryjnych do Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska.
Dostawy
2013-12-10 AZZP-DK.24-281/2013
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-12-09 AZZP-MK.24-279/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-12-06 AZZP-D.24-245/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-12-05 AZZP-DK.24-278/2013
Wykonanie usługi w zakresie promocji projektu -Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego- polegającej na wydrukowaniu biuletynów informacyjnych
Usługi
2013-12-05 AZZP-AK.24-274/2013
Dostawa 2 komputerów przenośnych typu ultrabook do zastosowań biurowych w ramach projektu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU Mirko, Małych i Średnich Przedsiębiorstw STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM.
Dostawy
2013-12-04 AZZP-S.24-275/2013
Systematyczne dostawy olejów
Dostawy
2013-12-02 AZZP-DK.24-271/2013
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-12-02 AZZP-DK.24-272/2013
Dostawa i montaż zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym CAD w ramach projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-12-02 AZZP-DK.24-273/2013
Dostawa i montaż obrabiarek oraz drukarki 3D w ramach projektu Design Thinking Workspace - pracownia szybkiego prototypowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-29 AZZP-BB.24-270/2013
Dostawa materiałów promujących ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2014/2015
Dostawy
2013-11-29 AZZP-K.24-266/2013
Dostawa 2 szt. komputerów osobistych oraz oprogramowania komputerowego typu CAM przeznaczonego do wspomagania programowania maszyn technologicznych
Dostawy
2013-11-28 AZZP-K.24-265/2013
Dostawa sprzetu komputerowego
Dostawy
2013-11-28 AZZP-MK.24-267/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-11-28 AZZP-BB.24-269/2013
Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji.
Dostawy
2013-11-28 AZZP-AK.24-261/2013
Dostawa mebli laboratoryjnych do Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska
Dostawy
2013-11-26 AZZP-BB.24-264/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu automatyki budynkowej i inteligentnych budynków w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
Dostawy
2013-11-26 AZZP-S.24-268/2013
Rozbudowa systemu monitoringu w Domach Studenta nr 1 i 2
Roboty budowlane
2013-11-22 AZZP-K.24-240/2013
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2013-11-22 AZZP-D.24-259/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-11-22 AZZP-DK.24-262/2013
Dostawa uchwytów do próbek CT wraz z zespołem mocowania przeznaczonych do badań z zakresu mechaniki pękania w niskich temperaturach
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AJ.24-251/2013
Dostawa 3 sztuk kolektorów danych z czytnikiem kodów i oprogramowaniem pomocniczym do pracy z systemem SIMPLE.ERP firmy SIMPLE S.A. w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1POKLWzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AJ.24-252/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzki żywicznej w pomieszczeniu laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2013-11-21 AZZP-AJ.24-243/2013
Bydgoszcz: Dostawa: 20 krzeseł biurowych, kompletu stołów modułowych(5 sztuk w komplecie), białej tablicy magnetycznej (sucho ścieralnej), stołów warsztatowych (2 sztuki), kompletu 10 puf w trzech kolorach, 4 regałów zamykanych oraz 4 kompletów pojemników zamykanych wiekiem w ramach realizacji projektu Design Thinking Workspace- pracownia szybkiego prototypowania 10/POKL/8.2.1/2012 Numer ogłoszenia: 476150 - 2013; data zamieszczenia w BZP:  21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AK.24-254/2013
Dostawa Mebli Biurowych dla Katedry Sztuk Wizualnych WBiIŚ Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AK.24-256/2013
Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną.
Dostawy
2013-11-21 AZZP-AK.24-258/2013
Dostawa urządzenia przeznaczonego do pomiaru oraz kontroli narzędzi jak i okrągłych detali.
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-250/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-255/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-247/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dostawy
2013-11-21 AZZP-MK.24-253/2013
Wykonanie ściany działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2013-11-21 AZZP-BB.24-260/2013
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-11-20 AZZP-S.24-257/2013
Wymiana zużytych wykładzin w budynku 3.2 Wydziału Inżynierii Mechanicznej przy al. Kaliskiego 7
Roboty budowlane
2013-11-19 AZZP-AK.24-241/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-19 AZZP-AK.24-249/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Eksploatacji Maszyn i Transportu
Dostawy
2013-11-18 AZZP-S.24-248/2013
Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
Usługi
2013-11-18 AZZP-MK.24-225/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i badawczego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dostawy
2013-11-18 AZZP-MK.24-242/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych
Dostawy
2013-11-14 AZZP-AJ.24-233/2013
Dostawa urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych do oznaczania majątku i dokumentów kodem kreskowym w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dostawy
2013-11-14 AZZP-AK.24-237/2013
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-14 AZZP-MK.24-224/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inzynierii Chemicznej
Dostawy
2013-11-14 AZZP-BB.24-221/2013
Dostawa i montaż wyposażenia ogólnego przeznaczenia w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-14 AZZP-BB.24-222/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu układów programowalnych i mikroprocesorowych wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologic
Dostawy
2013-11-14 AZZP-DK.24-246/2013
Dostawa i montaż sprzętu przeznaczonego do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-13 AZZP-K.24-236/2013
Dostawa 29 szt. komputerów osobistych
Dostawy
2013-11-13 AZZP-S.24-239/2013
Zakup aparatury laboratoryjnej i badawczej
Dostawy
2013-11-08 AZZP-K.24-212/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-11-08 AZZP-S.24-229/2013
Wymiana stolarki okiennej w budynku C Wydziału Rolnictwa Biotechnologii przy ul. Kordeckiego 20
Roboty budowlane
2013-11-08 AZZP-D.24-226/2013
Dostawa krzeseł i stolików uczniowskich
Dostawy
2013-11-08 AZZP-DK.24-238/2013
Dostawa i montaż aparatury przeznaczonej do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-08 AZZP-BB.24-220/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu automatyki budynkowej i inteligentnych budynków w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
Dostawy
2013-11-07 AZZP-AJ.24-231/2013
DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRU UV-VIS
Dostawy
2013-11-07 AZZP-AJ.24-234/2013
Udzielenie oraz obsługa kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej w rachunku kredytowym
Usługi
2013-11-07 AZZP-D.24-230/2013
Dostawa projektorów oraz czytników kodów kreskowych
Dostawy
2013-11-07 AZZP-MK.24-232/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia
Dostawy
2013-11-05 AZZP-DK.24-227/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu autoryzacji dostępu, monitorowania laboratorium i instalacji sieci komputerowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na UTP w Byd
Roboty budowlane
2013-11-05 AZZP-BB.24-218/2013
Dostawa sonometru i sprzętu optoelektronicznego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-05 AZZP-BB.24-219/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu automatyki budynkowej i inteligentnych budynków w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-11-05 AZZP-S.24-228/2013
Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430
Roboty budowlane
2013-10-31 AZZP-AK.24-216/2013
Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli Bydła
Dostawy
2013-10-31 AZZP-AJ.24-217/2013
Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy , tablety)
Dostawy
2013-10-31 AZZP-MK.24-204/2013
Dostawa i montaż systemu flash chromatografii
Dostawy
2013-10-31 AZZP-AJ.24-213/2013
Dostawa 3 sztuk kolektorów danych z czytnikiem kodów i oprogramowaniem pomocniczym do pracy z systemem SIMPLE.ERP firmy SIMPLE S.A. w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczeln
Dostawy
2013-10-31 AZZP-MK.24-209/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dostawy
2013-10-31 AZZP-MK.24-208/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-10-30 AZZP-S.24-223/2013
Zakup oprogramowania do analiz zagadnień szybkozmiennych
Dostawy
2013-10-30 AZZP-AJ.24-215/2013
Dostawa sprzetu optycznego do pracowni studenckiej
Dostawy
2013-10-29 AZZP-K.24-211/2013
Dostawa polarymetru ręcznego (kołowego)
Dostawy
2013-10-29 AZZP-BB.24-206/2013
Dostawa i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu sterowników przemysłowych i systemów sterowania i kontroli w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-29 AZZP-BB.24-214/2013
Dostawa i uruchomienie urządzeń do badań analitycznych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-29 AZZP-D.24-205/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-10-28 AZZP-DK.24-210/2013
Dostawa i montaż aparatury oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-28 AZZP-K.24-188/2013
Dostawa oprogramowania komputerowego typu CAD
Dostawy
2013-10-25 AZZP-S.24-203/2013
Zakup pektyniarki wraz z pompą do tłoczenia mieszaniny
Dostawy
2013-10-23 AZZP-MK.24-200/2013
Wykonanie ścianki działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Roboty budowlane
2013-10-22 AZZP-K.24-189/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Dostawy
2013-10-22 AZZP-S.24-201/2013
Zakup urządzeń do przedwstępnej obróbki nasion
Dostawy
2013-10-21 AZZP-DK.24-202/2013
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz wizyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-21 AZZP-AK.24-186/2013
Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-18 AZZP-D.24-199/2013
Dostawa projektora wraz ze stelażem mobilnym w ramach projektu: Klucz do ucznia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
Dostawy
2013-10-16 AZZP-AJ.24-184/2013
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
Dostawy
2013-10-16 AZZP-BB.24-194/2013
Dostawa i montaż elementów sterowania i opomiarowania młyna precyzyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-15 AZZP-DK.24-196/2013
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i biurowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-15 AZZP-S.24-197/2013
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych
Dostawy
2013-10-14 AZZP-BB.24-198/2013
Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
Dostawy
2013-10-11 AZZP-BB.24-193/2013
Dostawa, montaż i uruchomienie mineralizatora mikrofalowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-11 AZZP-D.24-195/2013
Dostawa projektora wraz z wyposażeniem
Dostawy
2013-10-10 AZZP-AK.24-187/2013
Dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Dostawy
2013-10-09 AZZP-BB.24-191/2013
Dostawa, montaż i uruchomienie mikrowirówki chłodzeniem w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Dostawy
2013-10-09 AZZP-BB.24-192/2013
Dostawa, i uruchomienie urządzeń do badań analitycznych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-10-08 AZZP-K.24-190/2013
Dostawa oprogramowania statystycznego
Dostawy
2013-10-07 AZZP-MK.24-176/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom będących osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia
Dostawy
2013-10-04 AZZP-D.24-185/2013
Usługa Cateringu w ramach Studiów Podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE
Usługi
2013-10-04 AZZP-K.24-183/2013
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawy
2013-10-03 AZZP-AJ.24-159/2013
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
Usługi
2013-10-03 AZZP-AK.24-180/2013
Dostawa zestawu do elektroforezy i wykrywania mutacji w kwasach nukleinowych
Dostawy
2013-09-27 AZZP-S.24-179/2013
Zakup urządzeń pomiarowych i sterujących, zakup tablic interaktywnych
Dostawy
2013-09-27 AZZP-D.24-182/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-09-26 AZZP-AK.24-174/2013
Dostawa systemu do dokumentacji i analizy żeli oraz blotów.
Dostawy
2013-09-26 AZZP-AK.24-177/2013
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Hodowli Bydła
Dostawy
2013-09-25 AZZP-DK.24-181/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-09-25 AZZP-K.24-171/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy
2013-09-24 AZZP-MK.24-169/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Dostawy
2013-09-20 AZZP-D.24-172/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-09-20 AZZP-DK.24-175/2013
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
2013-09-20 AZZP-BB.24-174/2013
Usługa cateringowa dla konferencji Nauka dla przemysłu projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013
Usługi
2013-09-18 AZZP-K.24-173/2013
Dostawa sprzetu komputerowego
Dostawy
2013-09-17 AZZP-MK.24-164/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Dostawy
2013-09-17 AZZP-MK.24-165/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Domu Studenta - Fordon
Dostawy
2013-09-17 AZZP-MK.24-168/2013
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej
Dostawy
2013-09-13 AZZP-BB.24-166/2013
Usługi w zakresie promocji projektu Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP społeczeństwa opartego na wiedzy
Usługi
2013-09-12 AZZP-AJ.24-167/2013
USŁUGA INFORMATYCZNA ZAPEWNIAJĄCA DZIAŁANIE SYSTEMU TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH W 10-CIU LOKALIZACJACH NA TERENIE UTP
Usługi
2013-09-12 AZZP-D.24-170/2013
Dostawa mebli biurowych
Dostawy
2013-09-11 AZZP-AK.24-163/2013
Dostawa sukcesywna gadżetów reklamowych dla Uniwersytetu Dziecięcego
Dostawy
2013-09-06 AZZP-DK.24-162/2013
Dostawa stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do analizy danych GIS i CAD oraz skanera wielkoformatowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Dostawy
«